İntermodal ve Multimodal Taşımacılık Arasındaki Farklar Nelerdir?

Nisan 4, 2022
ISS Global

İntermodal – multimodal sınıflandırılmaları lojistik faaliyetinde yükün taşınma koşuluna göre belirlenir. Lojistik servislerde yükün taşınma koşulu; türüne, ihtiyaca ve coğrafi koşula göre belirlenebilir. Bu belirlemeler sonucunda yük farklı sınıflara ve gruplara ayrılır. Yurtiçi ve uluslararası taşımacılık hizmeti başat sınıfsal ayrımdır. Bunun haricinde lojistik süreçte seçilen taşıma biçimi de farklı bir gruplandırma aşamasını ifade eder. Bu lojistik süreçler, karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu gibi bir ya da birden fazla taşıma biçimini ifade edebilir. Bir diğer sınıflandırma şekli de bu türlerin kaçının bir arada kullanılacağına göre yapılır. Bir yük bulunduğu yerden, başka bir noktaya kadar hangi biçimlerde taşınacağı önemlidir. Yük taşınırken karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu türlerinden biri ya da birden fazla kombinasyon kullanılabilir. İntermodal – multimodal taşımacılık burada devreye girer. Bir yükün lojistik süreci, bulunduğu noktadan varış noktasına kadar tek bir taşıma türü kullanılarak gerçekleşiyorsa buna ‘unimodal’ taşımacılık denir. İki veya daha fazla kombinasyon kullanılarak taşıma gerçekleşiyorsa “multimodal” taşımacılık olarak adlandırılır. “İntermodal” taşımacılık ise multimodal taşımacılığın bir alt dalı olarak karşımıza çıkar. İntermodal – multimodal taşımacılık türleri bir yükün gidiş yerine kadar hangi taşıma kabında gideceğini belirler. 

Multimodal Taşımacılık Nedir?

Multimodal taşımacılık, birden fazla lojistik servisin kullanıldığı türdür. Lojistik evrakın tek sorumlu tarafından ulaştırılma işlemine multimodal taşımacılık denir. Multimodal taşımacılıkta tek bir sözleşme imzalanır ve lojistik süreç bu evrakla tamamlanır.

Lojistik süreç boyunca taşınan yük, konteynerler arasında aktarılır. Bu taşıma türü genellikle dökme yük taşınırken kullanılır. Entegre sistem olan bu türde taşınan yükler bir konteynerden diğer konteynere aktarılır. Yükün bulunduğu noktadan varış noktasına kadar tüm yollar için tek sözleşme hazırlanır. Multimodal taşımacılıkta yük, tüm yollar kullanılarak taşınabilir. Coğrafi koşullar, ihtiyaçlar ve yükün türü burada belirleyicidir.

İntermodal – multimodal taşımacılığın farkları açısından bakıldığında multimodal taşımacılığın bazı avantajlarından söz edilebilir. Bu tip taşımacılıkta yük kolaylıkla takip edilebildiği gibi kontrolü de basitleşir. Sabit fiyatlara taşıma yapılıyor olması bütçe dostu olmasını sağlar. Yüzde 75’e kadar daha az karbondioksit salınması sebebiyle ekolojik bir yöntemdir. Ayrıca bu yöntemde yol şartları ve hava koşullarından etkilenmeden yük varış noktasına ulaşır.

Neden Multimodal Taşımacılık?

Lojistik süreçlerde konteyner ile taşımacılığın yaygınlaşması multimodal türün doğuşuna sebebiyet verir. Farklı yükler için kullanılan konteynerler, lojistik sektöründe uluslararası standartların doğmasını sağlar. Bu taşımacılık türünde konteyner acıkmaksızın tırlarla, uçaklarla, trenlerle ve gemilerle taşınabilir.

Yüklerin standart bir hal almasıyla birlikte, multimodal taşımacılık kolaylaşmıştır. Bu kolaylık lojistik firmalarının multimodal tarzı benimsemesine sebep olur. Limanlarda bekleme süresinin azalması, denizyolu taşımacılığının da verimini arttırır.

İntermodal Taşımacılık Nedir?

İntermodal taşımacılıkta taşıma biçiminde farklılıklar ortaya çıksa da yük üzerinde herhangi değişiklik yapılmamaktadır. Bu yöntemde de en az iki farklı taşımacılık türü bir arada kullanılır.

İntermodal – multimodal taşımacılık açısından bakıldığında lojistiğin en işlevsel türlerinden biri intermodal yöntemdir. Bu yöntemde yükler en etkili ve kısa sürelerde taşınır. Karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu gibi bütün lojistik seçeneklerin kullanıldığı bu yöntemde yükler dünyanın farklı noktalarına kolayca ulaştırılabilir. İntermodal taşımacılık türü karayolu ile başlar. Yük uygun koşullar varsa demiryolu taşımacılığı ile devam eder. Demiryolu taşımacılığının mümkün olmadığı durumlarda havayolu ve denizyolu seçenekleri de değerlendirilir. Bu yöntemde yük vagon ya da konteyner kullanılarak ulaşacağı yere varır.

İntermodal taşımacılıkta zaman ve kaynaklar etkili bir biçimde kullanılır. Farklı ulaşım yollarının kullanılması, dünyanın bir diğer ucuna yükün hızlı biçimde ulaştırılmasını sağlar. Bir diğer avantaj ise düşük maliyetleri olmasıdır. İntermodal taşımacılıkta düşük maliyetler yüksek performans ile bir araya gelir. Bu taşımacılık yönteminde etkili planlama ve zaman yönetimi oldukça kolaydır. Bu sayede yükün lojistik problemlerle karşılaşmasının önüne geçilir. Yükleme, taşıma ve boşaltma aşamaları bu sistemde daha sıkı kontrol edilebilir. Yükün takibi de intermodal taşımacılık yönteminde oldukça kolaydır.

İntermodal – Multimodal Taşımacılık Arasındaki Farklar

İntermodal taşımacılık, multimodal taşımacılığın bir alt türü olarak görülse de aralarında bazı temel farklar vardır. İntermodal – multimodal taşımacılık, lojistik alanda sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Bu iki taşımacılık sistemini birbirinden ayıran başlıca unsur, yüklerin bir kaptan diğerine aktarılıp aktarılmamasıdır.

Multimodal taşımacılık türünde yük ilk çıkış noktasından teslim noktasına kadar tek bir firmanın sorumluluğundadır. Bütün lojistik süreç ve operasyon tek bir firma tarafından yönetilir. İntermodal taşımacılıkta ise operasyona birden fazla taşıyıcı firma dâhil olur. Multimodal lojistik türünde yükler, bulundukları kaplardan (konteyner vb.) başka taşıma kaplarına aktarılır. Servis değişikliği bu şekilde sağlanırken, intermodal taşımacılıkta ise yüklerin bulunduğu kaplar değişmemektedir. Yük mevcut kabıyla birlikte başka bir lojistik servise taşınır. Multimodal taşımacılıkta ihtiyaç ve şartlara göre lojistik servis türleri kombine edilebilir. İntermodal türde genellikle demiryolu, karayolu ve denizyolu kullanılır. İki lojistik süreç arasında prosedürel farklılıklarda söz konusudur. Multimodal taşımacılıkta yük ilk çıkış noktasından son noktaya kadar tek bir nakliye sözleşmesiyle taşınır. İntermodal taşımacılıkta ise her taşıma biçimine farklı bir nakliye sözleşmesi düzenlenir. Her iki türde de ülkeler arası geçişlerde sınırlandırmalardan etkilenme ihtimali minimum düzeydedir. Bu süreçlerin yönetiminde alanında uzman bir ekibin kontrolü önemlidir.

Lojistik alanının öncü firmalarından olan Integrated Service Solutions (ISS), 100’dan fazla ülkede her modda taşımacılık faaliyeti yapmaktadır. İntermodal – multimodal alanında da güçlü bir tecrübeye ve uzman ekibe sahip olan Integrated Service Solutions (ISS) paketleme, depolama ve gümrük alanlarında da hizmet verir. Siz de yükünüzün güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşması için Integrated Service Solutions (ISS) ile iletişime geçebilir ve intermodal – multimodal seçeneklerinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz.

 

 İlginizi Çekebilir: Denizyolu Taşımacılığında Full ve Parsiyel Konteynır Farkı

Detaylı bilgi almak için
Formu Doldurun

"

Kvkk

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma sözleşmesi, mal veya yolcu taşıyıcısı ile gönderici, alıcı veya yolcu arasında yapılan bir sözleşmedir. Taşıma sözleşmesi, tipik olarak sözleşmeye taraf olanların hak, görev ve yükümlülüklerini tanımlar. Taşıma fiilleri gibi konuları ele alır ve mücbir sebepler...

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Küreselleşen ve modernleşen dünya, uluslararası taşımacılığın önemini bir hayli attırmıştır. Uluslararası taşımacılığın öneminin artmasının bir diğer sebebi de üretim ve ihtiyaçların her geçen gün yenilenmesidir. Ayrıca bu durum dış kaynak kullanımının artmasını da...

Proje Ve İnşaat Lojistiğinin Temel Kuralları Nelerdir?

Proje Ve İnşaat Lojistiğinin Temel Kuralları Nelerdir?

  Proje ve inşaat lojistiğinin ana çerçevesi, taşıma işinin özelliği olarak başlangıç ve bitiş periyodunun belli olması ve işlem sırasında özel ekipmanlara ihtiyaç duyulmasıdır. Yurt içi ya da yurt dışında olmak üzere bir projede ihtiyaç duyulan tüm araç ve...

Teklif Al!