Kombine Taşımacılık Nedir, Avantajları Nelerdir?

Kasım 10, 2021
ISS Global

Lojistik sektörü günden güne değişmekte ve gelişmekte olan bir sektördür. Değişen ve gelişen bu sektör lojistik firmalarının kendini geliştirmesi yönünde motive eder. Günümüz global dünyasındaki değişmelere ayak uyduran lojistik firmaları değişen standartlara ve şartlara uyum sağlamak adına etkili çözümler üretmektedir. Göndericilerin ve alıcıların memnuniyetini sağlamak için üretilen çözümler sonucunda hizmet kalitesindeki artış gözle görülür hale gelmiştir.

 

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve günceli takip eden sektörün sunmuş olduğu çözümlerden birisi kombine taşımacılıktır. Bu hizmet tek yönlü hizmetin zincirlerini kırarak çok modlu sistemi sektöre entegre etmiştir. Klasik taşımacılık hizmetlerinin yerine geçen çoklu lojistik sistemi uyum içinde çalışarak teslimatın başarıyla tamamlanmasını sağlar. Kombine taşımacılık bileşik lojistik sistem olarak da bilinmektedir. Kombine taşımacılıkta çıkış terminalinden hedef terminaline kadar en az iki farklı taşıma yolu ile görev yapar. Taşınacak ürünler karayolu, havayolu veya denizyolu seçenekleri arasından uygun olan ikisi veya üçü ile gidecekleri yerlere ulaştırılır. Bu şartı sağlayan taşımacılık türü kombine taşımacılık olarak adlandırılır. Kombine taşımacılıkta birden fazla lojistik firma koordineli olarak çalışabilir. Birden fazla ulaşım yolunun kullanılması ilk bakışta zorlayıcı görünse de uluslararası alanda bu işlemi kolaylaştırmak adına çalışmalar yürütülerek lojistik firmalarının işi son derece kolaylaştırılmıştır. Tek bir belge ile gümrükten geçen ürünler hızını aksatmadan gidecekleri yere varabilmektedir.

Kombine Taşımacılık Nedir?

Maliyet ve zaman açısından bakıldığında tek bir ulaşım yolu ile taşımacılık işlemini gerçekleştirmek her zaman avantajlı olmayabilir. Bununla birlikte her geçen gün büyümekte olan uluslararası ticaret hacmi taşımacılık süresinin kısaltılması için gereken sayıları gözler önüne sermektedir. Bu noktada devreye giren kombine taşımacılık son derece etkili bir çözüm sunmaktadır. En az iki taşımacılık modunu birleştirerek özellikle uzun mesafe ticaretinde avantaj sağlayan kombine taşımacılık ülkeler arası ticaretin gözdesi haline gelmektedir. Aynı transfer için karayolu, denizyolu ve havayolu ulaşım biçimlerinden ikisini veya üçünü kullanan sistem ” Kombine taşıma nedir?” sorusunun cevabı niteliğinde verilebilir. Bu sistem müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmayı hedefler.

Kombine Taşımacılık Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Başlıca sebeplerden ötürü tek parçada teslim edilemeyen sevkiyatlar kombine taşımacılığın doğmasını sağlamıştır. Sevkiyatların tek parçada gerçekleşememesinin nedenleri arasında sosyo – ekonomik faktörler, taşınacak ürünlerin yük / hacmi veya coğrafi faktörler sayılabilir. Ortaya çıktığı ilk zamanlarda tek parça sevkiyatın gerçekleşemeyeceği işlemlerde kullanılsa da zaman içerisinde sağladığı avantajlar fark edilerek yaygınlaşmıştır.

Kombine Taşımacılık Bileşenleri Nelerdir?

Kombine taşımacılıkta 3 temel bileşen mevcuttur. Bunlardan ilki taşıma araçlarıdır. Taşıma araçları uçak, kamyon, gemi, tren gibi vasıtalardan oluşur. Bir diğer bileşen taşıma üniteleridir. Taşıma üniteleri konteynerlerdan, treylerden, paletlerden oluşur. Son bileşen ise taşıma terminalleri olarak karşınıza çıkar. Limanlar, bindirme ve yükleme terminalleri taşıma terminallerine örnek olarak verilebilir.

Kombine taşımacılıkta 3 temel bileşen mevcuttur. Bunlardan ilki taşıma araçlarıdır. Taşıma araçları uçak, kamyon, gemi, tren gibi vasıtalardan oluşur. Bir diğer bileşen taşıma üniteleridir. Taşıma üniteleri konteynerlerden, treylerden, paletlerden oluşur. Son bileşen ise taşıma terminalleri olarak karşınıza çıkar. Limanlar, bindirme ve yükleme terminalleri taşıma terminallerine örnek olarak verilebilir.

Kombine Taşımacılık Türleri Nelerdir?

Kombine taşımacılık 3 grup altında incelenebilir.

Konteyner Taşımacılığı: Konteynerlar her ulaşım yolunda kullanılan çelik ekipmanlar olarak karşınıza çıkar. Konteynerlar verimli ve hasarsız taşımacılık işlemleri için vazgeçilmezdir. Bu çelik kutuların görev yaptığı her taşımacılık “konteyner taşımacılığı” olarak adlandırılır. Konteyner taşımacılığında ticari mallar ünite haline getirilir ve böylelikle dağıtım kolaylığı sağlanmış olur. Konteyner taşımacılığının avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Ulaşım süresi kısalır.
 • Yüklerin ton başına sahip oldukları maliyet azalır.
 • Kolayca denetlenebilir bir sistem kurulabilir.
 • Liman maliyetleri kontrol altına alınabilir.
 • Yükler parça parça değil bir bütün olarak taşınır ve bu sayede hız, zaman ve maliyet açısından avantajlar sunulur.
 • Gümrükten geçiş esnasında daha az süre harcanır ve yasal süreçler hızlanır.
 • Havalandırma sistemleri devreye girebilir.

Bi-Modal Taşımacılık (Road Railer): Bi – Modal taşımacılıkta demiryolu ve karayolu ulaşım biçimleri yer alır. Bazı römorklar demiryolunda vagon olarak görev yapabilirken aynı zamanda karayolunda vasıta olarak kullanılabilir. Trenlerin arka bölümlerindeki bojiye bağlandıktan sonra trenin arkasındaki araca monte edilen römorklar taşımacılık işleminde avantajlar sağlamaktadır. Sağladığı avantajlardan bazıları şunlardır:

 • Gabari sınırlamalarına uygun olan sistemde römorklar çekiciler vasıtasıyla demiryoluna ulaştırılır. Römorklar her iki ulaşım biçimde de etkin rol oynar.
 • Özel bir yükleme ve boşaltma terminaline, ekipmana ihtiyaç duyulmaz.

 

 

Araç Sırtında Taşımacılık (Piggyback): Bu taşımacılık sistemi karayolunda başlar ve karayolunda sonlanır. Araç sırtında taşımacılıkta araç, içerisindeki yük ile birlikte başka bir araç tarafından taşınmaktadır. Karayolu lojistik araçlarından olan piggyback isimli vagona çeşitli ekipmanlar vasıtasıyla araç yüklenir. Bu yükleme esnasında sürücü dinlenme fırsatı bulur. Araç sırtında taşımacılığın avantajları ise şunlardır:

 

 

 • Özel ekipmanlarla piggyback vagona aracın yüklenmesi esasında aracın amortisman maliyetleri azaltılmış olur.
 • Malların yükleneceği kabın bir önemi yoktur. Bunun nedeni yüklerin yer aldıkları kap ile birlikte yüklenirken bütün olarak değerlendirilmesidir. Bu sayede daha ekonomik bir taşımacılık işlemi gerçekleştirilmiş olur. Yük maliyetlerinin kontrol edildiği bir taşımacılık modelini firmalara sunmaktadır.

Kombine Taşımacılık Avantajları Nelerdir?

Uzun mesafeli yolculuklarda ve ağır yüklerin taşımacılığında karayolunun kullanılması risk teşkil etmektedir. Kombine taşımacılıkta yükler belirli bir noktaya kadar karayolu ile taşınır kalan kısım ise denizyolu veya havayolu ulaşım biçimlerine sevk edilerek tamamlanır.

 • Taşıma işleminin daha güvenli ve düşük maliyetli olmasını sağlar.
 • Karayolu taşımacılığında ortaya çıkan ek masrafların ve geçiş ücretlerinin minimuma indirilmesine olanak tanınır.
 • Karbondioksit salınımı önemli ölçüde azaltılır.
 • Farklı ürünler kombine ve konsolide edilebilir.
 • Farklı taşıma modları optimize edilir ve taşıma bir bütün halinde gerçekleştirilir.
 • Karayolu taşımacılığının esnek dağıtım olanaklarından faydalanılır.
 • Personel ve araç ihtiyacı azaltılırken maliyetlerde düşüş görülür.
 • Trafik yoğunluğunun azalmasına katkıda bulunur.

Integrated Service Solutions (ISS) kombine kombine taşımacılıkta da dünyanın lider şirketlerinden biridir. İhtiyaç duyduğunuz işlemlerin hepsini titizlikle yürüten ISS, gelişmiş network ağı ve profesyonel bir ekip sunar. Siz de, kombine taşımacılık yöntemi ile ürünlerinizi güvenli bir şekilde dünyanın farklı noktalarına zahmetsizce ulaştırmak istediğinizde Integrated Service Solutions (ISS) ‘i seçebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Çapraz Sevkiyat Nedir

Detaylı bilgi almak için
Formu Doldurun

"

Kvkk

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma sözleşmesi, mal veya yolcu taşıyıcısı ile gönderici, alıcı veya yolcu arasında yapılan bir sözleşmedir. Taşıma sözleşmesi, tipik olarak sözleşmeye taraf olanların hak, görev ve yükümlülüklerini tanımlar. Taşıma fiilleri gibi konuları ele alır ve mücbir sebepler...

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Küreselleşen ve modernleşen dünya, uluslararası taşımacılığın önemini bir hayli attırmıştır. Uluslararası taşımacılığın öneminin artmasının bir diğer sebebi de üretim ve ihtiyaçların her geçen gün yenilenmesidir. Ayrıca bu durum dış kaynak kullanımının artmasını da...

Proje Ve İnşaat Lojistiğinin Temel Kuralları Nelerdir?

Proje Ve İnşaat Lojistiğinin Temel Kuralları Nelerdir?

  Proje ve inşaat lojistiğinin ana çerçevesi, taşıma işinin özelliği olarak başlangıç ve bitiş periyodunun belli olması ve işlem sırasında özel ekipmanlara ihtiyaç duyulmasıdır. Yurt içi ya da yurt dışında olmak üzere bir projede ihtiyaç duyulan tüm araç ve...

Teklif Al!