Proje Ve İnşaat Lojistiğinin Temel Kuralları Nelerdir?

Kasım 4, 2022
ISS Global

 

Proje ve inşaat lojistiğinin ana çerçevesi, taşıma işinin özelliği olarak başlangıç ve bitiş periyodunun belli olması ve işlem sırasında özel ekipmanlara ihtiyaç duyulmasıdır. Yurt içi ya da yurt dışında olmak üzere bir projede ihtiyaç duyulan tüm araç ve gereçlerin özel önlemler alınarak taşınması söz konusudur. Transfer işlemleri yükün gerektirdiği niteliklere uygun olarak farklı taşıma modları ile yapılabilir.

Proje taşımacılığının bir alt dalı olan inşaat taşımacılığı süreci ise büyük bir dikkat tecrübe ve profesyonellikle yapılır. Bu nedenle malzemelerin depodan, gemiden ya da farklı bir alandan alınarak teslimi ve koordinasyonu özel uzmanlık gerektirir. Mühendislik çalışmasının da dahil edilebildiği vinç yüklemesi gibi işlemlerin de olabildiği proje taşımacılığında temel kurallar; güvenlik, hız ve sağlıktır.

Standartların dışında büyük ebatlı ve farklı teknik özelliklere sahip ekipmanın karayolu ya da denizyoluyla güvenli bir biçimde taşınması gerekir. Malzemelerin yüklenmesi, taşınması ve ulaştırıldığı yerde teslimi noktasında taşıma yapan çalışanların özel koruyucu giysiler kullanmaları önem taşır. Taşıma süreçleri karayolunun yanı sıra demiryolu, denizyolunu da kapsayabilir. Bu nedenle proje taşımacılığının temel kuralı güvenlik tedbirlerinin taşımanın yapıldığı platforma uygun olacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

Proje taşımacılığında ağır tonajlı yüklerin taşınması söz konusuysa sürücü ve diğer personelin bu konuda deneyimli olmaları önemlidir. Karayolu taşımacılığında kılavuz araç seçimiyle güvenli bir yol izlemek mümkün hale gelir. Zaman ve işgücünü projenin gereklerine uygun koordine ederek proje ve inşaat lojistiğinde maksimum verim elde edilebilir.

Proje Taşımacılığının Özellikleri

Bir projenin ihtiyaç duyduğu tüm aparat ve malzemelerin parça parça ya da bütün halinde taşınması proje taşımacılığının konusudur. Taşıma süreci proje kapsamında bulunan malzemelerin eksiksiz olarak proje alanına taşınmasıyla başlar. Ağır tonajlı makine benzeri malzemelerin taşınması da söz konusu olabilir. Bu nedenle uzmanlık gerektiren proje taşımacılığında yükün taşıma aracına yüklenmesi özel güvenlik tedbirleri alınarak yapılır. Yükleme ve boşaltma işlemleri mühendislik çalışması gerektirebilir. Taşınması gereken yüklerin yanı sıra fabrikada bulunan makinelerin tamamen sökülerek farklı bir yere transferi de söz konusu olabilir. Bu durumda süreç makinelerin yerinden sökülmesinden yeni fabrika alanına kadar güvenli bir biçimde taşınması ile başlar.

Proje taşımacılığında çalışan personelin de sağlığının korunması temel kurallardan birisidir. Sürücülerin ve yardımcı personelin baret, iş gözlüğü gibi donanıma sahip olması üzerinde dikkatle durulması gereken noktalardır. Tehlike arz eden ağır tonajlı malzemelerin yükleme ve taşınmaları sırasında sağlık ekiplerine kolay erişimin sağlanması gerekir. Lojistik sürecinde farklı taşıma modlarının tek başına ya da entegre biçimde kullanılması mümkündür. Karayolunda gerçekleştirilen proje taşımacılığında yükü taşıyabilecek kapasitede çekici seçilir. Kullanılan halat, urgan gibi malzemeler yükün niteliğine uygun malzemeden olması güvenlik kuralının yerine getirilmesi bakımından önemlidir. Yüksek düzeyde ekip koordinasyonu ve mühendislik çalışmasıyla taşıma işlemi yapılır. Her geçen gün büyüyen proje taşımacılığında emniyet tedbirlerinin maksimum düzeyde uygulanması başarılı bir sürecin temel bileşenlerinden birisidir.

İnşaat Taşımacılığında Öne Çıkan Temel Kurallar

İnşaatta kullanılan malzemenin tedariki, taşınması ve saha içi işlemler inşaat lojistiğinin ana çerçevesini oluşturur. Lojistik süreçleri içerisinde yer alan inşaat sahasında ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanın ulaştırılması; projenin taahhüt edilen sürede tamamlanmasına direk olarak etik eder. Sürecin başlangıç ve bitişinin belirli olması nedeniyle inşaata giriş çıkış malzemelerinin taşınması, proje taşımacılığının kapsama alanında yer alır. Bu noktada, inşaat sektöründe maliyet kalemlerinin çok çeşitli olması rekabet koşullarını da etkiler. Malzemelerin ve ekipmanın güvenli bir şekilde taşınması yanı sıra maliyetin de etkin bir şekilde oluşturulması beklenir.

İnşaat taşımacılığında etkin lojistik yönetimi için koordinasyon içerisinde hareket edilmesi ilkesi temel kurallar arasında yer alır. Hammadde, malzeme ve ekipmanların zamanında şantiye alanına giriş çıkışının sağlanması sayesinde zamandan tasarruf edilir. İnşaatın planlanan zaman diliminde bitirilebilmesi için malzeme lojistiğinde giriş ve çıkış işlemleri eşgüdümlü olarak sağlanır. İnşaat şantiyesine malzemelerin giriş ve çıkış işlemleri farklı ekipler tarafından gerçekleştiriliyorsa koordinasyon temel unsurlardan birisi olarak öne çıkar. Malzemelerin taahhüt edilen süreçte ulaştırılması zaman ve işgücünden tasarruf sağlayarak proje taşımacılığında rekabet gücünü destekler.

Neden Etkin Proje ve İnşaat Lojistiğine İhtiyaç Duyulur?

Başlangıcı ve bitişi belli bir proje olan inşaat sektöründe lojistik farklı malzemelerin temin edilmesi ve sahaya ulaştırılmasını gerektirir. İnşaat sürecinde ihtiyaç duyulan çeşitli teçhizat, makinenin yanı sıra kullanılan malzeme de taşıma sürecine dahil edilir. Hammaddenin çeşitli teçhizatın zamanında inşaat sahasına ulaştırılması işgücünün verimli olarak kullanımını da etkiler. Etkin malzeme ve lojistik yönetimi projenin taahhüt edilen zaman diliminde bitirilmesine destek sunar. Projede ihtiyaç duyulan malzemelerin güvenli bir biçimde taşınabilmesi yüksek düzeyde koordinasyonla mümkündür. Farklı taşıma modlarının bir arada kullanımı da gerekebilir. Karayolu taşımacılığı devamında demiryolu entegrasyonuyla proje taşımacılığı yapılabilir. Bu noktada alt yüklenicilerden temin edilen hizmet ya da malzemelerin doğru maliyet kalemleriyle proje taşımacılığına dahil edilmesi önemlidir.

İnşaat taşımacılığında koordinasyonun sağlanması projenin zamanında bitirilmesinde ve maliyet kalemlerinin azaltılmasında etkin rol oynar. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelen gecikmeler projenin zamanında bitirilmesini engellediği için doğru zamanlama öne çıkar. Yükün takibinin dikkatle yapılması proje başarısını doğrudan etkiler. Bu nedenle malzemelerin doğru biçimde ve doğru araçlar kullanılarak inşaat sahasına ulaştırılması için gerekli planlamalar yapılır.Proje taşımacılığında kullanılacak taşıma modlarına ilişkin riskler önceden belirlenir. Yol ve güzergah durumuyla ilgili olarak sürücü ve yardımcı personel bilgilendirilerek proje taşımacılığında yüksek performansa katkı sunulabilir.

İnşaat Sektöründe Proje Taşımacılığını Etkileyen Unsurlar

Proje taşımacılığının bir alt dalı olan inşaat sektöründeki malzemelerin ve çeşitli ekipmanların taşınmasında hız öne çıkan kurallardan birisidir. Hız unsurunun etkin biçimde uygulanabilmesi için doğru bir planlama ile proje doğrultusunda en uygun taşıma modu belirlenir. Planlama aşamasında taşıma modunun hızı, maliyeti ve güvenliği belirleyicidir. Müşteri talepleri doğrultusunda taşınacak yükün özelliğine en uygun yöntem belirlenir. İnşaat taşımacılığında yaygın olarak karayolu ve denizyolu ile taşımacılık yapılır. İnşaat sektöründeki proje taşımacılığında seri bir süreç için farklı taşıma yöntemleri entegre biçimde kullanılabilir. Böylelikle coğrafi koşulların yarattığı zorluklar aşılarak inşaat taşımacılığında öne çıkan hız unsuruna destek sağlanır.

Lojistik süreçlerin gerekleri doğrultusunda inşaat proje taşımacılığında farklı taşıma modlarının entegre biçimde kullanımı gerekebilir. Farklı taşıma türlerinin kullanılarak birim maliyetlerin minimize edilmesi sağlanır. Karayolu devamında denizyolu ile inşaat malzemelerinin hızlı ve zamanında ulaştırılması etkin bir planlama süreci ile oluşturulur. Proje taşımacılığında uygun taşıma modlarının kombine taşımacılığa dahil edilmesi hız ve maliyetler bakımından müşteri memnuniyetine artı olarak yansır. Firmanın ihtiyaçları ile doğru orantılı profesyonel ekiplerle yapılan proje taşımacılığı projenin başarısını etkileyen önemli unsurlardan birisidir. Üst düzey bilgi akışı, görev dağılımı ve teknolojik standartların etkin bir biçimde kullanımı ile başarı sağlanır.

Lojistik sektörünün öncü firmalarından olan Integrated Service Solutions (ISS), 100’dan fazla ülkede müşteri beklentilerine uygun farklı modlarda taşımacılık yapmaktadır. Proje ve inşaat taşımacılığı alanında da uzman ekibi ve güçlü tecrübesi ile Integrated Service Solutions (ISS) paketleme, depolama ile gümrük alanlarında ihtiyacınıza uygun çözümler üretir. Siz de yükünüzün özenli bir ekip çalışmasıyla ve hızlı bir şekilde ulaşımının sağlanması için Integrated Service Solutions (ISS) ile iletişime geçebilir, inşaat ve proje taşımacılığında dilediğiniz hizmeti alabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için
Formu Doldurun

"

Kvkk

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma sözleşmesi, mal veya yolcu taşıyıcısı ile gönderici, alıcı veya yolcu arasında yapılan bir sözleşmedir. Taşıma sözleşmesi, tipik olarak sözleşmeye taraf olanların hak, görev ve yükümlülüklerini tanımlar. Taşıma fiilleri gibi konuları ele alır ve mücbir sebepler...

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Küreselleşen ve modernleşen dünya, uluslararası taşımacılığın önemini bir hayli attırmıştır. Uluslararası taşımacılığın öneminin artmasının bir diğer sebebi de üretim ve ihtiyaçların her geçen gün yenilenmesidir. Ayrıca bu durum dış kaynak kullanımının artmasını da...

Gabari Dışı Taşımacılık Nedir?

Gabari Dışı Taşımacılık Nedir?

Lojistik sektörü hem Türkiye’de hem de dünyada çok büyük değişimler ve dönüşümler yaşamıştır. Bu dönüşümlerin sayesinde gönderiler dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar kolaylıkla gönderilebilir hale gelmiştir. Gönderinizin hacmi ne olursa olsun, her kargo için...

Teklif Al!