Afet Lojistiği Nedir?

Temmuz 23, 2021
ISS Global

Lojistik öncelikle askeri alanda öne çıkan ve yiyecek giyecek ya da sağlık ürünlerini askerlerin bulunduğu bölgeye ulaştırılmak üzere kullanılan bir yöntemdir. Nakliyat sırasında alanda uzman çalışanlar tarafından daima kontrol edilen yükler güvenli bir şekilde teslim edilir. Günümüzde lojistik afet gibi doğal olaylar sonucunda daha da önemli bir hale gelmiştir. Afet lojistiği nedir sorusunun cevabıysa oldukça açıktır. Afet lojistiği kısaca deprem, heyelan ve sel gibi doğal olaylar sonucunda mağdur olan insanlara yardımların en hızlı şekilde ulaştırılması olarak tanımlanabilir. Fakat günümüzde afet lojistiğinin önemi çok daha büyüktür. Devamlı gelişen ve değişen dünyanın yapı taşları yerinden oynarken yaşanan kazalarda insanın doğadan etkilenmesi sonucu hem beden hem de psikolojik sağlık olumsuz yönde etkilenir. Bu bağlamda afet yönetiminin etkili bir şekilde işleyebilmesi ve mağdur insanlara yardımların ulaşabilmesi için afet lojistiği son derece önemlidir.

Afet Lojistiği Ne Anlama Gelir?

Deprem gibi doğal afetler sebebiyle bedenen korumasız duruma düşen insanlar giyim kuşam, barınma ve yemek gibi çeşitli şeylere ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçların acil karşılanması ve insanları mağdur etmeden en kısa sürede yardımın ulaştırılabilmesi için afet lojistiği devreye girer. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıpranan afetzedeler afet lojistiğinin, yardımları güvenilir ve hızlı bir şekilde ulaştırmasıyla ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılayabilir. Bu bağlamda afet lojistiği, olumsuz gelişen doğa olayları sonucunda insanların mağduriyetlerinin en az seviyeye düşürülebilmesi için afet bölgesine gönderilen her türlü yardımın hızlı bir şekilde ulaştırılabilmesi noktasında çok büyük önem taşır. Yardımlar, deprem, sel veya heyelan gibi afetlere maruz kalan bölgelere ne kadar hızlı ulaştırılırsa afet lojistiği o kadar başarılı demektir.

Afet Lojistiği Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?

Kentsel lojistik süreci, kentsel alanlardaki yük dağıtımını tıkanıklığa ve problemlere sebebiyet vermeden çözerken genel verimliliği artırabilecek stratejileri de içerir. Aynı zamanda kentsel lojistik, kentsel alanlardaki yüklerin taşınma sürecini yöneten ve müşteri taleplerine yenilikçi, akılcı ve de çevreci yanıtlar veren hizmetlerin sunulmasını içerir. Kentsel lojistik sürecinin doğası gereği, alanının oldukça geniş olması, disiplinler arası bir kavram olmasını gerekli kılar. Geniş çalışma alanı, birçok araştırma ve analiz alanını aynı bakış açısında uzlaştırmaya çalışmasını gerekli kılar. Yük hareketliliği ile birlikte ekonomik faaliyetler, sürecin organize edilmesi, kentsel coğrafya ve kentsel ekonomi alanları tüm bu sürecin birer fonksiyonudur. Tüm bu fonksiyonların birbiriyle entegre başarılı bir şekilde yürütülmesi kentsel lojistik sürecinin başarıyla yürütüldüğü anlamına gelir. Yük hareketliliği tedarik zinciri yönetimi alanının en kritik sürecidir. Hareketlilik tedarik üretimi ve dağıtımının bir işlevi olarak alanında uzman profesyonel hizmet sağlayıcıları tarafından yönetilmelidir. Elbette altyapı ve kamu politikalarının niceliği ve kalitesi, kentsel planlama ve mühendislik gibi alanlar, yük hareketliliğinin başarısı üzerinde etkili rol oynar.

Afet lojistiği, başta deprem ve sel gibi doğa olayları sonucunda mağduriyet yaşayan insanların tüm ihtiyaçlarının üreticiden yardımın ulaşacağı alana kadar geçerli olan tüm noktaları kapsar. Yalnız bunlar olmamakla berber salgın hastalıklarda, maden kazalarında ve şiddetli savaşlarda da afet lojistiği insanların yardımlara ulaşması için vazgeçilmez bir parçadır. Farklı afet olayları için çeşitli birçok senaryo kurulur. Bu senaryolar sonucunda ihtiyaç duyulabilecek kıyafet, gıda ve kişisel temizlik gibi temel malzemeler depolanır. İhtiyaç duyulduğu anlarda afet lojistiği sayesinde kaosa sebebiyet vermeden mağduriyetin yaşandığı alana hızlı bir şekilde ulaştırılabilir. Yaşanan afetler sonucunda ihtiyaç duyulacak eşyalar farklılık gösterebilir. Bu durumda çeşitli afetlerin stratejik sırası da değişiklik gösterir. Fakat hepsinde uygulanması gereken belirli bir hazırlık aşaması vardır. Afetlerde lojistik yönetimi hazırlık aşamaları şu şekilde listelenebilir;

 • Afet lojistiği esnasında görev alacak olanların görev tanımlarıyla birlikte listelenmesi.
 • Mağduriyetin yaşandığı alana en uygun olan noktanın tespit edilerek bu doğrultuda talimat verilmesi.
 • Mümkün olduğunda en çok insanın zarar görmeden güven altına alınması.
 • Dağıtılacak olan eşyaların kategorize edilerek uygun şekilde insanlara ulaştırılması.
 • Çeşitli afetlerde karşı karşıya kalınabilecek durumlar ön görülerek ona yönelik tedbirler alınması ve hazırlanılması.
 • Ulaştırılacak malzemelerin alan sıkıntısı yaşanmaması için nakliyat yapılacak araca en uygun şeklinin planlanması ve bu doğrultuda yerleştirilmesi.
 • Araç için yapılan planlamanın, malzemelerin stoklanacağı depo için de tasarlanması ve alandan en uygun şekilde yararlanılması.
 • Öncesinde oluşturulan senaryolar baz alınarak ulaşım için en hızlı ve güvenilir olan yolun belirlenmesi.
 • Depolama için ortaya çıkan masrafların hesaplanması ve ayarlanması.
 • Afetin yaşandığı alana en kısa sürede ulaşılacak güzergahın belirlenmesi ve ulaşımın o noktalardan gerçekleştirilmesi.
 • Mümkün olduğunca fazla insanın yararlanabilmesi için mevcut olan bütçenin en uygun şekilde değerlendirilmesi.

Türkiye’de Afet Lojistiği Nasıl Sağlanır?

Türkiye deprem bölgesinde yer aldığından devlet tarafından buna uygun afet yönetim ekipleri oluşturulur. Afetlerde yardımcı olan ekiplerin en başında yer alan ve hepsini yöneten AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi) insanların bu gibi durumlarda yaşadığı zorlukları minimuma indirmek için çalışmalar gerçekleştirir. 2009 senesinden günümüze kadar olan süreç boyunca bütünleştirilmiş afet yönetimini benimsediği gibi genel bir afet lojistiği alt yapısına sahiptir. Bu sayede ülkenin neresinde olursa olsun koordineli bir şekilde yardım ve destekler ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılır. Ülkenin dört bir yanında lojistik depoları bulunan AFAD afet lojistiği yönetimi sayesinde yardıma ihtiyacı olan insanlara minimum sürede maksimum desteği sağlar.

Afet Lojistiği Neden Önemlidir?

Doğal olaylarla birlikte savaş ve yoğun göçler sonucu insanlar çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalır. Bu noktada ihtiyaçların, afetin yalandığı bölgeye sorunsuz ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için lojistik büyük önem taşır. Sistematik bir planlamaya ve belirli bir düzene sahiptir. Ortaya çıkan afetin büyüklüğüne ve alanına yönelik düzenlemeler gerçekleştirilir. Öncesinde kurulan senaryolar sayesinde mevcut duruma en uygun plan baz alınarak düzenlemeler yapılır. Belirlenen haritalar doğrultusunda depolanan gıda ya da giysiler nakliyat aracında uygun bir şekilde yüklenir. Ardından bölgeye en hızlı şekilde ulaşım sağlanabilmesi için belirlenen güzergahtan teslimat gerçekleştirilir. Gerek sevkiyat gerekse öncesi ve sonrası aşamalarda büyük önem taşıyan bu alan işlerin sistematik ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için olanak sağlar. Bu sistem kullanılmadığında özellikle deprem bölgelerinde kargaşa yaşanabilir. Duruma yönelik belirlenen ihtiyaç malzemeleri periyotlara ayrılarak mağdurlarla bir araya getirilir. Bu sistem yalnız sevkiyatı değil, öncesini ve sonrasını da kapsadığı için en kısa sürede maksimum verimin alınmasını sağlar.

Integrated Service Solutions (ISS) dünya çapında sahip olduğu geniş lojistik ağıyla çeşitli firmaların ithalat ve ihracat işleriyle ilgilendiği gibi özellikle afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan desteği sağlar. Siz de planlı, güvenilir ve hızlı bir lojistik yönetimi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için
Formu Doldurun

"

Kvkk

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma sözleşmesi, mal veya yolcu taşıyıcısı ile gönderici, alıcı veya yolcu arasında yapılan bir sözleşmedir. Taşıma sözleşmesi, tipik olarak sözleşmeye taraf olanların hak, görev ve yükümlülüklerini tanımlar. Taşıma fiilleri gibi konuları ele alır ve mücbir sebepler...

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Küreselleşen ve modernleşen dünya, uluslararası taşımacılığın önemini bir hayli attırmıştır. Uluslararası taşımacılığın öneminin artmasının bir diğer sebebi de üretim ve ihtiyaçların her geçen gün yenilenmesidir. Ayrıca bu durum dış kaynak kullanımının artmasını da...

Proje Ve İnşaat Lojistiğinin Temel Kuralları Nelerdir?

Proje Ve İnşaat Lojistiğinin Temel Kuralları Nelerdir?

  Proje ve inşaat lojistiğinin ana çerçevesi, taşıma işinin özelliği olarak başlangıç ve bitiş periyodunun belli olması ve işlem sırasında özel ekipmanlara ihtiyaç duyulmasıdır. Yurt içi ya da yurt dışında olmak üzere bir projede ihtiyaç duyulan tüm araç ve...

Teklif Al!