Çapraz Sevkiyat Nedir

Nisan 21, 2021
ISS Global

Çapraz sevkiyat söz konusu olduğunda konuyla ilgili bilinmesi gereken bazı terimler vardır. Bu terimler taşımacılık sektörüyle ilgili teknik konuları içeren ve izah edildiğinde konunun daha net ve anlaşılır olmasını sağlamak açısından gerekli olan terimlerdir. Öncelikle çapraz sevkiyat nedir sorusunun tanımını yapmak suretiyle konuya giriş yapmak yerinde olacaktır.

Çapraz Sevkiyat Nedir ?

İşletmelerin üretimlerini tamamladıkları ürünlerini depolarda stoklamak yoluyla muhafaza ettiklerini biliyoruz. Üretimi bitmiş olan ürün satışa hazır hale gelen ürün anlamına gelmektedir. Ürünün, üretim sonrasında satış aşamasına kadar ürün özellikleri göz önüne alınarak, uygun şartları temin edilmiş depolarda raflara yerleştirilip, gerekli bakımları yapılmalıdır. Sonrasında ise ürünler cinslerine göre paketlenerek alıcısıyla buluşma anına kadar depoda uygun şartlarda korunmaktadır. Elbetteki bahsedilen tüm bu süreç belli bir maliyet gerekmektedir.

Tedarik Zinciri Nedir?

Ham madde ve ürünlerin üretim aşamasından başlayarak tüketicisine ulaşma aşamasına gelinceye kadar geçen bütün safhalar tedarik zincirinin halkalarını oluşturmaktadır. Tedarik zinciri hangi aşamalardan oluşmaktadır bilgi olması açısından kısaca anlatılması gereken bir teknik terimdir. Bu safhalar şunlardır;

 • Malzemenin temin edilmesi
 • Üretim
 • Satış tahmini
 • Envanter
 • Müşteri hizmetleri
 • Dağıtım
 • Olası bir geri dönüşüm

Görüldüğü gibi tedarik döngüsü oldukça kapsamlı ve maliyeti yüksektir. İşte bu aşamada tedarik zinciri sırasındaki yüksek maliyeti aşağı çekebilmek için çeşitli çözüm yolları düşünülmektedir. Bu aşamada ise devreye çapraz sevkiyat girmektedir. Her firmaya göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak;

Talep ve siparişlerin toplanması ve planlanması, satın alma süreci ve bu süreçle alakalı organizasyonları, envanter yönetimi, depolama ve depolama yönetimi ile taşımanın maliyetleri yükseltici etkilerini bir nebze olsun düşürebilmek ve tasarruf sağlamak için devreye çapraz sevkiyat girmektedir.

Çapraz Sevkiyat Çeşitleri Nelerdir?

Çapraz sevkiyat, yapılış aşamaları ve teknik farklılıklarına göre isimlendirilmektedir.

 • Önceden tahsis edilmiş tedarikçi konsolidasyonu (bu seçenekte varış noktası tedarikçide belirlenir)
 • Önceden tahsis edilmiş çapraz sevkiyat operatörü
 • Sonradan tahsis edilmiş

Çapraz sevkiyatın sunmuş olduğu pratik çözümler sayesinde çok büyük tasarruflar sağlanabilmektedir.

Çapraz Sevkiyatın Ön Koşulları Nelerdir?

Çapraz sevkiyat için tedarik zinciri döngüsünde zincirin halkalarını oluşturan aşamaların yükselttiği maliyetleri düşürmek amacıyla kullanılmakta olan tasarruf stratejisi de demek mümkündür. Çapraz sevkiyat stratejisini uygulayabilmek için gerekli olan bazı koşulları şu şekilde sıralayabiliriz;

Ortaklık Gerekliliği: Çapraz sevkiyat sürecinde sürecin işleyişinde yer alan tüm paydaşların tam taahhütte bulunmaları ve iyi takip etmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde bahsedilen döngü zincirinin halkasında kopmalar olmasına neden olacaktır.

Paydaşlar arasında sorunsuz ve çok iyi bir iletişimin var olması gerekliliği: Çapraz sevkiyat sorunsuz ilerlesin isteniyorsa mutlaka taraflar arasında mükemmel ve sorunsuz iletişim olmalıdır.

Eğer taraflar ve paydaşlar arasında mükemmel bir iletişim ilişkisi olur ve bilgi akışı düzgün ilerlerse bu sayede çapraz sevkiyat girişiminde bilgi sisteminde sorunsuz ilerlemeler kaydedilmektedir. Satış noktasındaki bilgilerin ve verilerin anında kusursuz bir şekilde tedarikçisine ulaşabilmesi için özel uydu iletişim sistemine sahip olması gerekmektedir.

Çapraz sevkiyatın ön koşullarından bir tanesi de operasyonlardaki karışıklığın doğru yönetilme gerekliliğidir. Malzeme stoklarında gerektiğinden fazla artış veya azalma olmasını engellemek için operasyonların çok iyi bir şekilde koordinasyonu sağlanmalıdır. Tedarik zinciri aşamasında birçok kararın acil verilmesi gerekmektedir. Bu da kısıtlı zamanda verilen kararların doğru kararlar olabilmesi için gerekli iş gücü ve ekipmana sahip olmayı gerektirmektedir. Yani iletişimdeki mükemmelliği sağlamak için yeterli miktarda ekip ve ekipman sahibi olmanın önemi çok büyüktür.

Çapraz sevkiyatta elde edilen maliyet ve kazanımların paylaşılması operasyonun başarısını arttırıcı nitelik taşımaktadır. Paydaşlar arasında çapraz sevkiyattan kaynaklanan maliyetlerin hükme bağlanması risklerin ortadan kalkması için gereklidir. Akışın devamını sağlamak açısından önemlidir.

Çapraz Sevkiyatın Avantajları Nelerdir?

Çapraz sevkiyat kullanıcılarına sağladığı avantajlar şu şekildedir;

Öncelikle depolamanın ortadan kalkmasını sağladığı için stok seviyelerinin azalmasına neden olmaktadır. diğer bir deyişle stok seviyelerini azalttığı için depoların genişlemesine neden olmaktadır.

 • Ürün akışının daha hızlı yürümesini sağlar.
 • Daha sık aralıklarla teslimat yapılmasını temin eder. Bu da döngüde müşteri artışını sağlamaktadır.
 • Tedarikçilere yapılan ödemeleri hızlandırır bu tedarikçilerin çapraz sevkiyata dahil olmaları için büyük bir gerekçe olmaktadır.
 • Çapraz sevkiyat dağıtım ve üretim konusunda tam zamanında olgusunu destekler.
 • Envanter hasar maliyetini azaltır.
 • Sipariş toplama ve depolama gibi maliyet artırıcı özellikleri ortadan kaldırarak maliyeti kırmaktadır. Bu ise katılımcı firmaların tasarruf etmeleri anlamına gelmektedir.
 • Ürün akışının hızlı olmasının sağladığı için stokların bozulması ya da değer kaybı gibi maliyetleri azaltmaktadır.

Integrated Service Solutions (ISS), bu alanda mükemmel aktarım ağına sahip profesyonel uzman ekibi sayesinde dünyanın her yerinde hizmetler vermekte olan bir firmadır. İşini çok iyi yapmakta olan firmanın Dubai, Birleşik Arap emirlikleri merkezli ve uluslararası başarılı işlere imza atan, lojistik endüstrisi alanında müşterilerine vermiş olduğu son derece kaliteli ve güvenli hizmetler sayesinde alanı ile ilgili sektörde aranan bir firma özelliği taşımaktadır. Çapraz sevkiyat Integrated Service Solutions (ISS)’in vermiş olduğu güvenli ve kaliteli hizmetlerden yalnızca biridir. Firmamızın vermiş olduğu kaliteli hizmetler yenilikçi ve dünya çapındadır.

Entegre hizmet alanında Integrated Service Solutions (ISS) olarak vermiş olduğumuz çözümleri tedarik zinciri hizmetlerinde 1. Sınıf kalitede kabul edilmektedir. Dünyanın yüzden fazla ülkesinde ofisleri ve temsilcilikleri olan firmanın bireysel lojistik ihtiyaçlarına cevap verecek kapasite ve çözüm önerilerimiz herkesin ilgisini çekecek niteliktedir. Firmamız vermiş olduğu hizmetlerde müşteri memnuniyeti esaslı ve çalışmaktadır. Kaliteli ve ekonomik bir hizmet almak istediğinizde Integrated Service Solutions (ISS) ile iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için
Formu Doldurun

"

Kvkk

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma sözleşmesi, mal veya yolcu taşıyıcısı ile gönderici, alıcı veya yolcu arasında yapılan bir sözleşmedir. Taşıma sözleşmesi, tipik olarak sözleşmeye taraf olanların hak, görev ve yükümlülüklerini tanımlar. Taşıma fiilleri gibi konuları ele alır ve mücbir sebepler...

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Küreselleşen ve modernleşen dünya, uluslararası taşımacılığın önemini bir hayli attırmıştır. Uluslararası taşımacılığın öneminin artmasının bir diğer sebebi de üretim ve ihtiyaçların her geçen gün yenilenmesidir. Ayrıca bu durum dış kaynak kullanımının artmasını da...

Proje Ve İnşaat Lojistiğinin Temel Kuralları Nelerdir?

Proje Ve İnşaat Lojistiğinin Temel Kuralları Nelerdir?

  Proje ve inşaat lojistiğinin ana çerçevesi, taşıma işinin özelliği olarak başlangıç ve bitiş periyodunun belli olması ve işlem sırasında özel ekipmanlara ihtiyaç duyulmasıdır. Yurt içi ya da yurt dışında olmak üzere bir projede ihtiyaç duyulan tüm araç ve...

Teklif Al!