Deniz Lojistiği Nedir? Avantajları Nelerdir?

Ocak 19, 2021
ISS Global

 

Lojistik genel bir tanımlama ile ürünlerin, üreticiden tüketiciye kadar ulaşmasında; nakliye, depolama, gümrük işlemleri ve dağıtım gibi tüm süreçleri ifade eder. Ürünlerin transfer edilmesinde lojistik tercihi, ürün yapısı, lokasyon, süre gibi kontrol edilmesi ve yönetilmesi gereken unsurlar bulunmaktadır. Bu süreçlerin yönetilmesinde ise tedarikçinin profesyonelliği oldukça önemlidir.

Global deniz lojistiği modern kültürün ve tedarik zinciri dolayısı ile ekonominin omurgası konumundadır. Aynı ürün ve hizmetlerin küresel olarak yaygın kullanımında; güvenli, yüksek transfer kabiliyetine sahip olan deniz yolu kargo taşımacılığının katkısı yadsınamaz.

 

Deniz Lojistiği Çeşitleri Nelerdir?

Düzenli (liner) ve düzensiz (tramp) deniz lojistiği olmak üzere iki tür taşımacılıktan söz edilebilir. Küresel dış ticaretin nakdi değer olarak %65’inden fazlası, ağırlık olarak ise yaklaşık %25’i düzenli deniz lojistiği ile sağlanmaktadır. Nispeten kıymetli ürünlerin taşındığı tarifeli deniz lojistiğinde hizmet kalitesi yüksektir ve taşıma daha düzenli gerçekleştirilmektedir. Düzenli taşımacılıkta gemilerin kalkış, varış ve varsa transfer limanları ve bu merkezlere varış ve ayrılış saatleri sefer öncesinde belirlenir. Düzenli taşımacılıkta yükler çeşitlidir ve gemilerin taşıma kapasitelerinin tamamlanması önemli değildir. Deniz yolu konteyner taşımacılığı ve Ro-Ro düzenli taşımacılığın önemli örnekleridir.

Düzensiz deniz lojistiğinde ise gemiler dünya genelinde yükün bulunduğu her yere gidebilir. Geminin tamamını veya büyük bir kısmını dolduran hububat, maden, petrol ve diğer kimyasallar gibi maddelerin taşınması düzensiz taşımacılıkla yapılmaktadır. Burada deniz lojistiği tamamen yüke bağlı olduğu için bir tarifeden bahsetmek mümkün değildir.

Gemi ve yük çeşitlerine göre ise tanker taşımacılığı, Ro-Ro, konteyner taşımacılığı, kombine taşımacılık ve dökme yük taşımacılığı olmak üzere deniz lojistiği beş farklı başlıkta değerlendirilebilir. Tehlikeli madde sınıfında sayılabilecek; petrol ürünleri, gaz ve diğer kimyasallar gibi özellikle sıvı yükler tanker taşımacılığı ile transfer edilmektedir. Karayolu taşımacılığı ile bağlantılı olan Ro-Ro taşımacılığında yükle dolu kamyonlar transfer edilmektedir. Konteyner taşımacılığı deniz lojistiği hacminin %85’ini kapsar. Konteyner taşımacılığında farklı türde ürünler uluslararası standartlara göre hazırlanmış olan büyük konteynerlerle transfer edilmektedir. Kombine taşımacılıkta gemiler petrol ve kuru yük taşımak üzere özel olarak dizayn edilirler. Çeşitli madenler ve hububat da bu taşımacılık türü ile transfer edilmektedir. Dökme yük taşımacılığı ise yükleme ve boşaltmada kolaylık sağlayan ve bu işlemler için maliyetin düşürülmesinin hedeflendiği taşımacılık türüdür. Gemilerde tasarlanan ara kapılar vasıtasıyla kuru yük ve maden cevherleri gibi ürünlerin yapılarından kaynaklanan yükleme problemleri giderilmektedir.

 

Deniz Yolu Kargo Taşımacılığında Adımlar Nelerdir?

Deniz yolu kargo taşımacılığı stratejisinde odağında kargo gemisi bulunmaktadır. İşlevsel olan bu araçlar sadece yakın tarihte değil antik çağlarda bile ekonominin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Gelecekte sahip oldukları bu konumu koruyacakları öngörülmektedir.

Deniz yolu kargo taşımacılığında ürün çeşitliliğine göre değişmeyen temel birkaç adım bulunmaktadır.

Siparişin oluşturulması: Ürünün son kullanıcısı veya son kullanıcıya ulaştıracak olan acente tarafından dağıtıcısına ya da üretici olan firmaya sipariş edilmesi adımıdır.

Nakliye teslimatı ve limana ulaşım: Siparişin kargolanması amacıyla nakliye firmasının uygun konteynerleri hazırlaması, dağıtım merkezinden veya üretim merkezinden teslim alması ve gümrüğe teslimi adımlarını kapsar. Kargo genellikle alındığı merkezden en yakın limana kadar kamyonlarla taşınır. Konteynerler gemiye yüklenmeden önce nakliye şirketi menşei ve varış ülkelerindeki yetkililere ve gemiye ilgili belgeleri hazırlayarak sunar. Kargo, gümrükte resmi denetim yapıldıktan sonra konteynerlerin nihai varış noktasına kadar mühürlenecektir.

Yanaşma: Geminin çıkış yaptığı limandan varış noktasındaki gümrük kontrolüne kadar olan adımlardır. Varış ülkesinde limana giriş izni alan gemiden konteynerler boşaltılır, gümrükten geçişler tamamlanır.

Son teslimat: Konteynerler tekrar kamyonlara yüklenerek öncelikle boşaltılacağı dağıtım merkezine ulaştırılır. Sonrasında ise siparişler alıcılarına ulaştırılır.

 

Deniz Lojistiği Avantajları Nelerdir?

Deniz lojistiğinin avantajları; ekonomik, verimlilik, yüksek taşıma kapasitesi, güvenlik ve çevrecilik olmak üzere beş başlıkta değerlendirilebilir.

Ekonomik: Deniz lojistiği özellikle uzun mesafelerde tek seferde daha fazla miktarda yük transfer edilebilmesi dolayısı ile havayolu lojistiğinden %75-85 oranında daha ucuza mâl olmaktadır. Değişken maliyetler oldukça azdır. Denizyolu taşımacılığı karayoluna göre %75, demiryolu taşımacılığına göre ise %50 daha az yakıt tüketimine sahiptir.

Verimlilik: Ürünlerin boyutları fark etmeden deniz yolu kargo taşımacılığı yapan firmalar ihtiyaçlara cevap vermektedir. Küçük boyutlu kargolar farklı müşterilerin kargoların ile gruplandırılabilmektedir. Bu durum ekonomik olarak da avantaj sağlamaktadır.

Deniz lojistiğinde gelişmiş yükleme ve boşaltma teknikleri yüklerin daha hızlı ve güvenli yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlamaktadır.

Yüksek taşıma kapasitesi: Deniz yolu kargo taşımacılığı yapan şirketler çok büyük boyutlu malzemeleri de kabul edebilmektedir. Büyük araçlar, ekipmanlar, inşaat malzemeleri gibi hava, kara ve demiryolu taşımacılığına uygun olmayan hantal ürünler deniz lojistiği ile transfer edilebilmektedir.

Güvenlik: Gemiler, tehlikeli maddeler, emniyetle taşımak üzere tasarlanmaktadır. Gemilerde teknik imkanların yanında mürettebat da tehlikeli türde maddelerin taşınması konusunda bilgiye sahiptir. Taşımanın yapıldığı bölmeler ya da konteynerler de tehlike durumlarında güvenli duruma gelecek şekilde tasarlanmaktadır. Teknolojik gelişmelerle son yıllarda kargolarda yaşanan kayıplar da önemli ölçüde azalmıştır.

Çevrecilik: Deniz lojistiği; hava, kara ve demiryolu taşımacılığı ile karşılaştırıldığında daha düşük karbon ayak izine sahiptir. Bu konu birinci etken gemi teknolojisinden ve kullandığı yakıt (LPG) türüdür. İkinci etken ise tek seferde daha yüksek miktarda yük taşınabilmesidir.

Denizyolu konteyner taşımacılığı ve deniz lojistiği konusunda uzman Integrated Service Solutions (ISS) ürünlerinizi ekonomik ve güvenli bir şekilde dünyanın her yerine taşımaya hazır. Ayrıntılı bilgi ve fiyatlandırma için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Detaylı bilgi almak için
Formu Doldurun

"

Kvkk

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma sözleşmesi, mal veya yolcu taşıyıcısı ile gönderici, alıcı veya yolcu arasında yapılan bir sözleşmedir. Taşıma sözleşmesi, tipik olarak sözleşmeye taraf olanların hak, görev ve yükümlülüklerini tanımlar. Taşıma fiilleri gibi konuları ele alır ve mücbir sebepler...

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Küreselleşen ve modernleşen dünya, uluslararası taşımacılığın önemini bir hayli attırmıştır. Uluslararası taşımacılığın öneminin artmasının bir diğer sebebi de üretim ve ihtiyaçların her geçen gün yenilenmesidir. Ayrıca bu durum dış kaynak kullanımının artmasını da...

Proje Ve İnşaat Lojistiğinin Temel Kuralları Nelerdir?

Proje Ve İnşaat Lojistiğinin Temel Kuralları Nelerdir?

  Proje ve inşaat lojistiğinin ana çerçevesi, taşıma işinin özelliği olarak başlangıç ve bitiş periyodunun belli olması ve işlem sırasında özel ekipmanlara ihtiyaç duyulmasıdır. Yurt içi ya da yurt dışında olmak üzere bir projede ihtiyaç duyulan tüm araç ve...

Teklif Al!