Kentsel Lojistik Nedir?

Haziran 28, 2021
ISS Global

Tarihte öncelikle askeri bir terim olarak yer alan lojistik, işletme ve yönetim literatüründe hammadde temininden üretim ortamına, üretim sürecinin sonlanmasının ardından dağıtım kanalları ve müşteriye kadar tedarik zincirindeki tüm yönetim faaliyetlerini sağlamayı amaçlayan bir süreci ifade eder. Üretim sürecinden müşteriye teslimine kadar tüm süreci ifade etmesi lojistik sektörünün geniş bir alana yayılmasına sebep olur. Bu alanlardan birini ise kentsel lojistik temsil eder. Kentli nüfusunun artmasıyla birlikte gittikçe daha çok önem kazanan kentsel lojistik nedir birlikte bakalım. Kentsel alanlarda gerçekleşen yük dağıtımı sonucu araç ve trafik sıkışıklığı ile emisyon yayılımı gibi dış unsurları azaltırken, verimliliği arttırmaya yarayan stratejileri içerir. Mal giriş çıkışının verimli bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunan ve müşteri talep ve beklentilerine yenilikçi bakış açısı getiren tüm hizmetlerin sağlanmasını içerir. Kentsel lojistik kısaca maksimum müşteri memnuniyetini en az kirlilik ve en az maliyetle gerçekleştirme sürecini ifade eder.

Nüfusun Artmasıyla Birlikte Kentsel Lojistik Süreci

Teknolojinin gelişmesi ve sanayileşmenin artışıyla birlikte kırsal kesimden kentlere doğru bir yönelim başlar. İstihdam, eğitim, kültür ve spor faaliyetleri yönünden gelişmiş özelliklere sahip olması, cazip fırsatlar sunarak kente doğru bir göç hareketi başlamasını sağlar. Bu göç hareketi nüfusun kentsel alanlarda yoğunlaşmasına sebep olur. Böylelikle kentsel alanlar genişler. Kentsel alanların genişliği taşıma faaliyetlerinin çoğalmasına sebep olurken uygun kentsel lojistik politikalarının eksikliği, yük taşımacılığında problemler yaşanmasına neden olur. Başarılı bir şekilde yürütülen kentsel lojistik süreci, taşıma faaliyetlerinin eksiksiz bir şekilde yürütülmesini sağlarken sürecin kentin yararına olacak şekilde gerçekleşmesine de katkıda bulunur. Taşınması sonucunda para ve zaman açısından ortaya yüksek bir maliyet çıkar. Bu maliyetle başa çıkabilmek, ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir kılmak için kentler yatırım almak zorundadır ve bu yatırımın alınabilmesi için verimli bir ulaşım sistemine ihtiyaç duyar.

Kentsel lojistik süreci, kentsel alanlardaki yük dağıtımını tıkanıklığa ve problemlere sebebiyet vermeden çözerken genel verimliliği artırabilecek stratejileri de içerir. Aynı zamanda kentsel lojistik, kentsel alanlardaki yüklerin taşınma sürecini yöneten ve müşteri taleplerine yenilikçi, akılcı ve de çevreci yanıtlar veren hizmetlerin sunulmasını içerir. Kentsel lojistik sürecinin doğası gereği, alanının oldukça geniş olması, disiplinler arası bir kavram olmasını gerekli kılar. Geniş çalışma alanı, birçok araştırma ve analiz alanını aynı bakış açısında uzlaştırmaya çalışmasını gerekli kılar. Yük hareketliliği ile birlikte ekonomik faaliyetler, sürecin organize edilmesi, kentsel coğrafya ve kentsel ekonomi alanları tüm bu sürecin birer fonksiyonudur. Tüm bu fonksiyonların birbiriyle entegre başarılı bir şekilde yürütülmesi kentsel lojistik sürecinin başarıyla yürütüldüğü anlamına gelir. Yük hareketliliği tedarik zinciri yönetimi alanının en kritik sürecidir. Hareketlilik tedarik üretimi ve dağıtımının bir işlevi olarak alanında uzman profesyonel hizmet sağlayıcıları tarafından yönetilmelidir. Elbette altyapı ve kamu politikalarının niceliği ve kalitesi, kentsel planlama ve mühendislik gibi alanlar, yük hareketliliğinin başarısı üzerinde etkili rol oynar.

Kentsel Lojistik Sürecinde Paydaşlar

Kentsel lojistik sürecinde dört ana paydaş yer alır. Bunlar; göndericiler, taşıyıcılar, yerleşimciler ve yöneticilerdir. Farklı firmalara ya da şahıslara mal ve/veya ürün gönderen; onlardan mal/ürün alarak yük taşıyıcılarının müşterisi olan grup göndericiler olarak tabir edilir. Göndericiler kentsel lojistik sürecinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için genellikle maliyet, teslim alma veya teslim etme süresi ile nakliye güvenilirliği gibi başlıkları içeren hizmet seviyelerini maksimum seviyesinde tutmayı tercih ederler.

Taşıyıcılar ise karlarını maksimum oranında tutmak için mal toplama ve teslim etme ile ilgili maliyetleri, en aza indirgemeye çalışır. Daha düşük maliyetle daha yüksek hizmet seviyesi sağlamak adına fazlaca baskı altında kalırlar. Bu durum özellikle, belirlenen bir süre içinde hizmetin müşterilere ulaşması istendiğinde oldukça önemlidir. Bu istek yük taşıyıcılarını trafik sıkışıklığı nedeniyle araçlarını kullanma konusunda güçlük yaşatır. Yerleşimciler ise hali hazırda kentte yaşayan, çalışan, alışveriş yapan, tüketen kişileri ifade eder. Kentsel lojistik süreci yerleşimciler için yürütülse de onlar yerleşim yerleri ve perakende satış alanları etrafındaki trafik sıkışıklığından, gürültü ve hava kirliliğinden rahatsız olurlar, hizmetlerin gerçekleşmesini fakat tüm bunların minimum seviyede tutulmasını isterler.

Son paydaş olarak şehir yöneticileri ise kentin ekonomik gelişimini ve istihdam olanaklarını artırmaya çalışır. Kentin ekonomik ve istihdam açısından gelişmesini sağlarken trafik sıkışıklığının hafiflemesini, çevresel koşulların iyileştirmesini ve kent içindeki yol güvenliğinin artmasını sağlayarak kenti daha yaşanılır bir hale getirmeyi hedefler. Yöneticiler bu hedefleri gerçekleştirirken tarafsız olmalı ve kentsel lojistik sürecinde yer alan diğer paydaşlar arasındaki çatışmaları çözmede önemli bir rol üstlenmelidirler. Kentsel lojistik süreci müşteri beklentilerinin tam ve eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesini sağlarken şehre ve doğaya zarar vermeden bu sürecin gerçekleşmesine katkıda bulunur.

Integrated Service Solutions (ISS) kentsel lojistik sürecinde dünyanın önde gelen şirketlerinden biri konumunda yer alır. Kentsel lojistik sürecinde yer alan tüm başlıkları titizlikle yürüterek maksimum müşteri memnuniyeti, minimum kirlilik ve minimum gider sağlar. Integrated Service Solutions (ISS) sisteminin gelişmiş network ağı, alanında uzman, profesyonel ve güler yüzlü ekibi ve taşımacılık sektöründeki kaliteli güvenlik standartları ile konforlu aynı zamanda da ekonomik bir taşıma süreci vaat eder. Kentsel lojistik süreci şehre ve doğaya dost, maksimum müşteri memnuniyeti, minimum maliyet ile yürütmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için
Formu Doldurun

"

Kvkk

Lojistikte Serbest Bölge Nedir?

Lojistikte Serbest Bölge Nedir?

Ticaret her ülkede o ülkenin belirlenen hükümlerince uygulanmaktadır. Hükümlerin esnetildiği, ülkenin gümrük sınırları dışında sayılan bölgelere ise serbest bölge denilmektedir. Avantajları vardır ve bu avantajlar ülkelerin düzenlediği sınırlar içerisindedir. Serbest...

ADR Nedir? ADR Belgesi Nasıl Alınır?

ADR Nedir? ADR Belgesi Nasıl Alınır?

ADR uluslararası bir yönergedir. "European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road" açılımına sahip olan ADR türkçede "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması" anlamını taşımaktadır....

Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Tedarik zinciri lojistik sektörünün en önemli halkalarından biridir. Tedarik zinciri yönetimi nedir, sorusunu yanıtlayacak olursak tedarik zincirinin minimum maliyetle işlemesi için gerekli bilgi, malzeme ve para akışının yönetimidir. Bu yönetimle birlikte alıcıya...

Teklif Al!