Lojistik Terimleri Rehberi

Mayıs 27, 2021
ISS Global

Günümüz işletmelerinin yoğun ürün transferini karşılamak için kurulan Lojistik uygulamalarını daha iyi anlayabilmek için, Lojistik faaliyeti belirli terimler ile detaylandırılmıştır. Bunlardan bazı terimleri incelemek konu hakkında daha detaylı bilgi edinilmesini sağlar

Acil Eylem Planı: Özellikle uluslararası taşımacılıkta zamanın hayati önem arz ettiği düşünüldüğünde, Lojistik Terimler Rehberi acil eylem planı ile başlar ve bütün alternatifleri ile seçeneklere ayrılır. İlerleyen faaliyet aşamalarında meydana gelebilecek tüm problemleri çözebilmek için acil eylem planı mutlaka olmalıdır.

Acente: Lojistik firmaları, dünyanın farklı bölgelerinde, aynı anda hizmetlerini devam ettirebilmek için şubeler oluştururlar. Tüm şubeler acente adı altında şirket merkezine hukuki sorumluluk ile bağlıdır.

ABC sınıflandırma yöntemi: Ürün sevkiyatında aksaklık yaşanmaması için stokta kayıtlı her malzemenin sevk süresi ile oran ve değerlerinin kategorize edilmesidir

Acil stok: Her koşulda mutlaka stokta bulundurulması gereken ürünleri tanımlar.

ADR: Karayolu taşımacılığındaki zorunlu belgeler ile kontrol edilen yanıcı, patlayıcı özelliğindeki ürünlerin transfer kodudur.

Adresleme: İki transfer noktasında ulaşımı sağlanacak olan ürünlerin barkot sistemine kayıt edilerek, ulaşım sürecinin düzenlenmesidir.

Akreditifli ödeme: Gerekli belgelerin düzenlenmesini takiben, alıcı müşterinin talebi doğrultusunda anlaşma sağlanan banka üzerinden havale ile yapılan ödemedir.

Antrepo: Ülkeler arası transferi, gümrük hukuku ile belirlenmiş olan ürünlerin, teslimat işlemi için gerekli mevzuatın tamamlanması süresince tutulduğu depodur.

Ata karnesi: Dış ticarete yönelik satışı hazırlanan ürünün, gümrük mevzuatına uygun olarak belirlenen geçici teminatıdır.

ATR: Türkiye ve Avrupa toplulukları arasındaki gümrük Mevzuatı uyarınca serbest dolaşıma sahip ürünlerin, gümrük vergisinden muafiyetini sağlamak amacıyla ihracatçı firma tarafından düzenlenen belgedir.

Bantlı konveyör sistemi: Bantlı ve ambalajlı ürünleri taşımak için hazırlanmış plastik yüzeyli nakil sistemidir.

CFR: Yalnızca Deniz suyu taşımacılığında uygulanan CFR, Lojistik Terimleri Rehberi içinde yer alan uluslararası ticaret terimidir. Ürünün gemiye yükleninceye kadarki tüm risklerini satıcının üstlenmesi anlamına gelen CFR’de risk, malların gemiye yüklenmesini takiben alıcıya geçer. Maliyet ve risk devir işlemi geminin vardığı limanda gerçekleşir.

CMR Karayolu Taşıma belgesi: Transferi gerçekleşecek olan malların alıcı firma adına nakliye firması tarafından gerekli standartlar da teslim alındığını onaylayan resmi belgedir. Taraflar arasında olası bir anlaşmazlık halinde gerekli delilleri içeren hukuki bir evraktır.

Dağıtım Ağı: Malların çıkış noktasından teslimat noktasında varıncaya kadar uğradığı tüm bölümlerin tamamını ifade eden terimdir.

Dağıtım merkezi: Ürünlere, depoya ulaştıktan sonraki süreçte depolama ambalajlama sevk edilme işlemlerinin uygulandığı tesistir.

Dap ( Delivery at please): Uluslararası ticarette satıcının, ürünlerin varış noktasına ulaşıncaya kadar yaşayacağı tüm riskleri üstlenmesidir. Alıcı ülke gümrüğündeki masraflar, bu riske dahil edilmemiştir.

Demuraj: Gemi taşımacılığı terimlerinden Demuraj, ürünlerin belirlenen süre içerisinde yüklenememe veya boşaltılamamasıdır. Buna ilaveten malların gerekli zaman zarfında gümrükten çekilememesini de ifade eder.

Desi: Ürünlerin hacim hesaplanmasında uygulanan yöntemdir. Yük taşınma maliyeti için mallar, en, boy, yükseklik ölçümü sonrasında, santimetre cinsinden birbiri ile çarpılır ve 3 bine bölünür, elde edilen değer Desi olarak işlenir.

Dış saha yönetimi: Ürün transferindeki sürecin güvenlik aşamalarını kontrol eden dış saha yönetimi, Lojistik Terimler Rehberi içinde kritik bir pozisyonu simgeler. Tüm araç ve firma unsurlarının varış noktasına kadar belirli kurallara tabi olması için alınan bütün önlemlerdir.

Dozvola: Genel tanım olarak Dozvola, Tırların transit geçişte bulundurması gereken belgedir Ülkelerin yıllık olarak aldığı bu belge olmazsa; tır taşımacılığı yapılamaz.

Dördüncü Parti: Bir lojistik firmasının alıcı müşterilerine bütün organizasyon kabiliyeti hakkında sunduğu detaylı bilgilerdir. 3.taraflarında transfere dahil edilerek, farklı tedarik yöntemleri hakkında işbirlikleri yapılabilmesini öngörür.

Elektronik ticaret: İnternet tabanlı sitelerden yapılan her türlü sanal alışverişi simgeler.

Elektronik ürün kodu: Sevki hazırlanan bir ürünün, istenilen zamanda takip ve kontrol edilmesini sağlayan, imalat ve seri no bilgisidir.

Envanter: Firmaların sahip olduğu stok ve ürünlerin tam listesidir.

Emtia: Ticarete konu olan bütün ürünler emtia ismi ile Lojistik terimler rehberinde yer alır.

Euro palet: Avrupa ülkelerinin ortak karar ile belirlediği, Euro bölgesine gönderilecek ürünlerin palet standardıdır. Ölçüsü 80 santim x 100 santimdir.

Fas: Deniz suyu taşımacılığına ait olan Fas yani Free Balance takip, uluslararası ticarette malların, alıcı tarafından seçilen rıhtıma bırakılmasını ifade eder. Bu modelde, limana bırakılan malların hasar ve zarar riski, alıcıya aittir.

Feeder service: Deniz suyu lojistik uygulamalarında sıkça başvurulan Feeder service, büyük gemiden küçük gemiye ürün aktarma uygulamasıdır.

FOB (free on board): Ülkeler arası kabul gören resmi teslimat modelidir. Satıcı firmanın, alıcı firmaya, anlaşılan tarih ve yerde ürünleri ulaştırmasıdır.

Gabari: Karayolu taşımacılık terimi olan Gabari, yüklü ve boş araçların, sorunsuz ulaşımını sağlamak amacıyla, uzunluk genişlik ölçülerine getirilen standarttır.

Giydirme depo: Raf modeli ile inşa edilen bina modelidir kurulan raflar çatı ve paneller ile son haline getirilir yekpare bir rafı sistem elde edilmiş olur

Hamule senedi: Trenle yapılan taşımada kullanılmak üzere hazırlanan, makbuz benzeri belgedir.

Işıklı toplama: Depo bilgi sistemi ile paralel çalışan verilerin otomatik olarak işlendiği, bilgi düzenidir. Ekran aracılığı ile hangi noktadan, ne kadar ürün alınacağını personele iletmekte kullanılır.

İkmal: Depo içindeki ürünlerin farklı departmanlara transferidir.

İstifleme: Malzemelerin Hacim yönü alınarak uygulanan, üst üste yükleme işlemidir.

Jettison: Lojistik Terimler Rehberi, Jettision uygulaması gibi kritik açıklamaların yer aldığı, ihracat ve ithalat başvuru dokümanıdır. Gemi tehlikeye düştüğü an malzemeler gemiden atılır ve jettison aktif olarak gerçekleşmiş olur.

Kombine Taşımacılık: Başlangıcı ve bitişi Kara taşımacılığı ile yapılan, aradaki diğer taşımada deniz ya da tren yolunun kullanıldığı taşımacılıktır.

Konşimento: Ürüne ait tüm bilgilerin detaylı olarak yazıldığı, transfer talimatıdır.

Menşei şahadetnamesi: Ülkeler arası transfer ile dolaşıma geçen bir ürünün, üretim yerini gösteren resmi belgedir.

Siz de mal ve ürünlerinizi ister dünyanın bir ucuna ister kısa bir mesafeye karayolu taşımacılığı ile ulaştırmak istiyorsanız en güvenli ve en uygun maliyetli çözümler için Integrated Service Solutions (ISS) ile iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için
Formu Doldurun

"

Kvkk

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma sözleşmesi, mal veya yolcu taşıyıcısı ile gönderici, alıcı veya yolcu arasında yapılan bir sözleşmedir. Taşıma sözleşmesi, tipik olarak sözleşmeye taraf olanların hak, görev ve yükümlülüklerini tanımlar. Taşıma fiilleri gibi konuları ele alır ve mücbir sebepler...

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Küreselleşen ve modernleşen dünya, uluslararası taşımacılığın önemini bir hayli attırmıştır. Uluslararası taşımacılığın öneminin artmasının bir diğer sebebi de üretim ve ihtiyaçların her geçen gün yenilenmesidir. Ayrıca bu durum dış kaynak kullanımının artmasını da...

Proje Ve İnşaat Lojistiğinin Temel Kuralları Nelerdir?

Proje Ve İnşaat Lojistiğinin Temel Kuralları Nelerdir?

  Proje ve inşaat lojistiğinin ana çerçevesi, taşıma işinin özelliği olarak başlangıç ve bitiş periyodunun belli olması ve işlem sırasında özel ekipmanlara ihtiyaç duyulmasıdır. Yurt içi ya da yurt dışında olmak üzere bir projede ihtiyaç duyulan tüm araç ve...

Teklif Al!