Nakliyat Sigortası Çeşitleri Nelerdir?

Mayıs 27, 2021
ISS Global

Ticari yük ve ürünlerin taşınması yani nakliye işlemi gerçekleştirilirken bazı risklerle karşılaşılması olası bir durumdur. Taşınma işlemi sırasında taşınan ürünlerin hasarı ya da kaybolması gibi risklere karşı güvence altına alınması nakliyat sigortası nedir sorusunun cevabıdır. Kapsamı ve çeşitleri ise taşınan yükün kara, deniz, hava yolu ile taşınmasına göre değişebilir. Yükün cinsi, büyüklüğü ve hangi risklere karşı teminat altına alınacağı ise nakliyat sigortası poliçesinin içeriğine etki eden başlıca faktörlerdir. Nakliyat sigortası çeşitleri Emtia, Sorumluluk ve Tekne nakliyat sigortası olarak sınıflandırılmaktadır.

Nakliyat Sigortası Nedir?

Ulusal ve uluslar arası ticaretin gelişmesi ve artan küreselleşmeye bağlı olarak lojistik sektörü en dinamik sektörlerden birisi haline geldi. Taşımacılıkta karayolu, deniz, hava yolu ya da bu nakliye türlerinin birbirleri ile entegre şekilde kullanılması söz konusu olabilir. Üretilen mal ya da araç gereçler dünyanın bir noktasından farklı bir noktaya bu yollarla ulaştırılabilmektedir. Lojistik firmalarının taşıdığı makine, ürün ya da ticari değeri olan yükler taşınma sırasında kaza ya da hasara uğrayabilir. Bu riskler gerek firmadan kaynaklanan gerekse dış faktörlerden kaynaklanan riskler olabilir. Taşımacılığı güvenli hale getiren ve riskleri teminat altına alan nakliyat sigortası; hem lojistik firmaları hem de hizmet alanlar açısından güvence sağlamaktadır. Bu sigorta türü diğer birçok sigorta sınıfında olduğu gibi yıllık olarak yapılmaz. İşin tamamlanma süresini kapsar, bu süre ise bazen saatler bazen ayları bulan bir süreçtir. Nakliyat sigortası süreci; taşınacak olan malların nakliye için firmaya teslim edilmesi ile başlar. Süreç yüklerin lojistik firma tarafından taşınması ve nihai olarak teslim edilecek müşteriye teslimi ile birlikte tamamlanmış olur. Ancak uluslar arası taşımalarda yük müşteri tarafından teslim alınmamış ise depoda bekleme süreleri de teminat altına alınır. Taşımacılık deniz ve karayolu taşımacılığı olarak yapılmışsa 60 günlük, havayolu ile yapılmışsa 30 günlük depo bekleme süresi de teminat altına alınmış olur. Bu süreçlerle birlikte nakliyat sigortası sayesinde taşınma konusu olan yüklerin dünyanın farklı noktalarına ulaştırılması teminat altına alınmaktadır. Poliçeleri lojistik firmalarının yaptığı kara, deniz, havayolu taşımacılığı sırasında meydana gelebilecek kazalar, doğal afetler, hırsızlık ya da yükleme boşaltma esnasında doğabilecek hasarları kapsar. Poliçeler kapsam içerisine dahil edilen risklerin sınırlarına göre dar ya da geniş kapsamlı olabilir. Taşıma konusu olan yüklerin niteliği ve taşınma biçimine bağlı olarak poliçe içerisinde özel ve genel şartlar belirtilebilir.

Geçmişten Günümüze Nakliyat Sigortasının Gelişimi

Nakliyat sigortası tarihçesi oldukça eskilere dayanan ticari malları teminat altına alan bir sigorta türüdür. 17.yüzyıl sonlarından itibaren Londra’da dünya ticaretinin hızla artış göstermesi ile birlikte gemi ile taşınan yüklerin teminat altına alınması gündeme geldi. Bunun için nakliyat konusunda uzmanlaşmış bir sigorta borsası oluştu. O günlerden günümüze gelindiğinde ticaretin gelişimi, çeşitlenmesi, küreselleşme ile birlikte bu sigortanın kapsamı ve türleri de genişledi. Günümüzde kara, hava ve deniz yolu kullanılarak taşınan yükler geniş teminatlarla dünyanın farklı köşelerine güvenle taşınabilmektedir.

Nakliyat Sigorta Çeşitleri İle Güvenli Taşımacılık

Lojistik süreçler sırasında malların yanlış paketlenmesi, taşınması gibi hasar, zarar ya da kayıpları tazmin eden sigorta emtia nakliyat sigortasıdır. Taşıyıcı sorumluluk sigortaları ise nakliyat firmalarının ulusal ve uluslararası taşıdıkları malı mali ve hukuki sorumluluk açısından teminat altına almaktadır. Nakliyat sigortası türleri sıralamasında üçüncü grupta ise tekne sigortaları gelmektedir. Deniz araçları ile yapılan taşımacılığı denizde oluşabilecek tehlike ve riskli durumlara karşı güvence altına alan sigortalardır.

Emtia Nakliyat Sigortası Hangi Riskleri Karşılar?

Nakliyat sigortası denildiğinde ilk akla gelenlerden birisi emtia nakliyat sigortasıdır. Taşımacılığa konu olan yüklerin taşınması sırasında oluşabilecek risklere karşı teminat altına alınmasını kapsar. Kara, hava, deniz yolu ile yapılan taşımacılık faaliyetlerinde taşınan yükün hasar, zarar ya da kaybı durumunda geçerlidir. Ayrıca bu sigorta türünde sadece emtianın değeri değil aynı zamanda sigorta, navlun ya da kar gibi ek teminatlar da poliçeye dahil edilebilmektedir. Taşınan malın güvence altına alınması için grev, savaş, kargaşa gibi riskler de ek teminat olarak sağlanabilmektedir. Emtia nakliyat sigortası içerdiği risk kapsamına göre, tam, dar ve geniş kapsamlı poliçeler olarak sınıflandırılabilir.

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Hangi Riskleri Kapsar?

Nakliyat sigortası türlerinden birisi olan taşıyıcı sorumluluk sigortası, karayolunda taşımacılık yapan firmaların taşımacılığa ilişkin risklerini güvence altına alır. Nakliye sektöründe faaliyet gösteren firmaların müşterilerinin emtialarını taşırken oluşabilecek risklerde yasal sorumlulukları bu sigorta ile teminat altına alınmış olur. Türk Ticaret Kanunu kapsamında taşıyıcı firmaların kusurlu oldukları durumlarda yurtiçi taşıyıcı sorumluluk sigortası bu zararları karşılar. Yurtdışı Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası ise CMR Konvansiyonu ile belirlenmiş olan sorumlulukları teminat altına alan bir sigorta türüdür. Nakliyat sigortası kapsamında değerlendirilen sigorta türlerinden birisi de tekne sigortalarıdır. Deniz ya da göllerde su taşımacılığı yapan tekne, gemi gibi yük araçları için düzenlenen poliçelerle riskler teminat altına alınmaktadır. Integrated Service Solutions (ISS) güvenli yük taşımacılığında dünyanın lider şirketlerinden biridir. Kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı ile sevkiyat ve ihtiyacınız olan depolama işlemlerinizi titizlikle yürütür. Gelişmiş network ağını kullanarak, profesyonel ekip ve kaliteli güvenlik standartlarını hayata geçirerek, ekonomik taşıma imkanı sunar. Siz de, ürünlerinizi güvenli bir şekilde dünyanın farklı noktalarına ulaştırabilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için
Formu Doldurun

"

Kvkk

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma sözleşmesi, mal veya yolcu taşıyıcısı ile gönderici, alıcı veya yolcu arasında yapılan bir sözleşmedir. Taşıma sözleşmesi, tipik olarak sözleşmeye taraf olanların hak, görev ve yükümlülüklerini tanımlar. Taşıma fiilleri gibi konuları ele alır ve mücbir sebepler...

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Küreselleşen ve modernleşen dünya, uluslararası taşımacılığın önemini bir hayli attırmıştır. Uluslararası taşımacılığın öneminin artmasının bir diğer sebebi de üretim ve ihtiyaçların her geçen gün yenilenmesidir. Ayrıca bu durum dış kaynak kullanımının artmasını da...

Proje Ve İnşaat Lojistiğinin Temel Kuralları Nelerdir?

Proje Ve İnşaat Lojistiğinin Temel Kuralları Nelerdir?

  Proje ve inşaat lojistiğinin ana çerçevesi, taşıma işinin özelliği olarak başlangıç ve bitiş periyodunun belli olması ve işlem sırasında özel ekipmanlara ihtiyaç duyulmasıdır. Yurt içi ya da yurt dışında olmak üzere bir projede ihtiyaç duyulan tüm araç ve...

Teklif Al!