Parsiyel Taşımacılık

Ekim 27, 2020
ISS Global

‘Taşımacılık’ faaliyeti en dar anlamıyla herhangi bir materyalin bir noktadan bir noktaya hareket ettirilmesi anlamına karşılık gelmektedir. Taşınması söz konusu olan maddenin ne şekilde ve nasıl hareketinin sağlanacağı ise taşımacılık faaliyetlerinin ana çerçevesini oluşturmaktadır. Taşımacılık faaliyeti organize ve sistematik olarak gerçekleştirilen bir faaliyettir. Taşıma öncesi, taşıma zamanı ve sonrasını da kapsar. 

Taşıma işi ulusal boyutta olabileceği gibi uluslararası düzeyde de yapılabilmektedir. Bütün bu taşıma işlemlerinde karayolunun yanı sıra deniz, demir ve havayolu tek başına yada birbirleri ile entegre biçimde kullanılabilir. Nakliyat sektöründe yükün komple, proje, parsiyel ya da ağır nakliyat şeklinde taşınması söz konusudur. Lojistik sektöründeki gelişmeler ve müşteri ihtiyaçlarının üst düzeyde karşılanabilmesi, artan maliyetlerin paylaştırılmasını sağlaması bakımından parsiyel taşımacılık tercih edilen yöntemlerin başında gelmektedir. Gerektiğinde kara- deniz yollarının entegre edilerek, farklı firmaların aynı güzergahtaki yükleri aynı araç içerisinde taşınabilmektedir. Maliyetlerin düşürülmesini sağlayan parsiyel taşımacılık yönteminde; taşınan yükün kapladığı alanın hesaplanarak ödeme yapılması avantajlı bir yöntem olmasını sağlayan etkenlerin başında gelir. 

Parsiyel Yük Taşımacılığı Ne Anlama Gelir?

Parsiyel yük taşımacılığı; farklı müşterilerin aynı yönde taşınması talep edilen yüklerinin aynı araçla taşınması anlamına karşılık gelir. Parça eşya taşımacılığı anlamına da gelen parsiyel nakliyat yönteminde; bir müşterinin taşınacak eşyası aracı doldurmasa da diğer müşterilerle birlikte taşınabilmesine olanak sağlanmaktadır. İngilizce’de LCC yani “Less Container Load” anlamına gelen bu yöntemle birden fazla müşteriye ait aynı araçtaki parsiyel yüklerin maliyet ayrımı hesabı ile maliyetleri hesaplanarak taşıma işlemi yapılmaktadır.

Uluslararası taşımacılıkta maliyet ve zamandan tasarruf sağlaması avantajları ile oldukça popüler bir yöntem olan parsiyel taşımacılık; kara, deniz ve hava yolu ile entegre edilerek müşterilerin zaman kaybına uğramasının önüne geçer. Özellikle uluslararası taşımacılık söz konusu ise firmaların az bir yükü tek araçla taşıtmaları büyük maliyetleri giderlerine yansıtmak anlamına gelecektir. Bir tek firmanın yaptıracağı komple taşımacılık yerine aracı doldurmayacak kadar yükü olan müşterilerin eşyalarının birleştirilerek tek araçta taşımanın yapılması maliyetlerde büyük avantajlar getirmektedir. Parsiyel taşımacılık özellikle uluslararası alanda karayolu ve deniz yolu taşımacılığının birlikte kullanımı ile etkili ve hızlı çözümler sunmaktadır. Kara araçları kullanılarak yapılan karayolu taşımacılığında farklı taşıma türleri kullanılarak hızlı bir biçimde taşıma işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Böylelikle hedef noktaya en uygun taşıma yöntemlerinin kullanılması parsiyel taşımacılığı hem maliyetleri azaltması hem de zaman tasarrufu sağlaması ile ön plana çıkarmaktadır. Uluslararası parsiyel taşımacılığı karayolu ile gerçekleştirildiğinde yükleme işlemleri kapıdan yapılabildiği gibi depolardan da yükleme yapılabilmektedir.

Parsiyel Taşımacılıkta Denizyolu Tercihi

Parsiyel taşımacılıkta en çok tercih edilen türlerin başında denizyolu ile yapılan taşımacılık gelmektedir. Taşınacak yükün az olması ve yük gemisini doldurmasının mümkün olmadığı durumlarda farklı müşterilerin yükleri aynı gemiye yüklenerek taşınmaktadır. Parsiyel deniz taşımacılığı olarak adlandırılan bu yöntemde; aynı güzergahtaki yükler ana limanlar ya da aktarma limanlarına boşaltılarak buradan kara yolu ile ilgili adreslere ulaştırılmaktadır.

Parsiyel Taşımacılıkta Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

  • Parsiyel taşımacılıkta başarı; farklı müşteri, farklı yükler ve adresler söz konusu olduğundan dolayı birçok noktanın organize ve birbiri ile uyumlu olarak gitmesi ile sağlanabilmektedir. Dağıtım yapılacak adreslerin farklı olması elleçleme işlemleri ve dağıtımın dikkatle yapılmasını gerektirir. Burada atılacak yanlış adımlar, özensizlik hem zaman kaybına hem de maddi zarara yol açabilir. 
  • Parsiyel taşımacılıkta birden fazla yükün aynı taşıma aracında olmasından dolayı, elleçleme işlemlerinin de LIFO (Last in First Out) tekniği ile yapılması uygun olacaktır. 
  • Elleçleme işleminde, ‘son giren yükün ilk çıkacak olan yük’ şeklinde düzenlenmesi taşıma açısından önemli bir noktadır. 
  • Diğer önemli bir nokta ise ağır olan yüklerin alt tarafta hafif olanların ise üstte kalacak şekilde yerleştirilmesi zarar ve kayıpların minimuma indirilmesi için üzerinde dikkatle durulması gereken bir durumdur. 
  • Parsiyel taşımacılıkta farklı firmalara ait parsiyel yükün, etiketleme işleminin doğru yapılması da özen gösterilmesi gereken bir konudur. Yüklerin karışmaması, zamandan tasarruf için hangi yükün hangi firmaya ait olduğunun doğru bir şekilde etiketlemede yer alması gerekmektedir.

Parsiyel Yük Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Parsiyel taşımacılıkta maliyet hesabı yapılırken, taşınacak olan parsiyel yükün boyutları, hacmi ve ağırlığı üzerinden toplam maliyet hesaplanır. Farklı tipte ürünlerin taşınması söz konusu olduğu için parsiyel yüklerin birbirine zarar vermeyecek şekilde yerleştirilmesi gerekir. Bunun için taşınacak yükün hacmi önem taşır. Parsiyel yükün hacmi ve ağırlığı birlikte değerlendirilir. Taşınacak olan yükün cinsine göre özel önlemlerin de alınması gerekebilir. Maliyete esas oluşturan parsiyel yük hesaplaması yapıldıktan sonra da farklı firmalara ait yüklerin etiketlemesi yapılarak uygun bir biçimde araca yerleştirilir.

Parsiyel Taşımacılığın Avantajları Nelerdir?

Müşterinin yükünün kapladığı alan kadar ödeme yapması, araç içindeki boşlukların maliyet hesabında dikkate alınmamasından dolayı tasarruflu bir taşıma yöntemidir. Parsiyel taşımacılıkta aynı güzergahta birden fazla firmanın yükünün taşınmasından dolayı zaman tasarrufu öne çıkar. Deniz, kara, gerektiğinde hava yolu da işlemin içerisine entegre edilerek, en uzak lokasyonlara bile maliyetler artmadan taşıma yapılabilmesi olanağını yaratır. Müşterilerin talepleri dikkate alınarak teslim seçeneklerinde alternatifler yaratır. Teslim sürecinde müşteriler kendilerine uygun alternatifler arasından seçim yaparak, esnek hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyeti üst seviyelere taşınmış olur.

Integrated Service Solutions (ISS) parsiyel yük taşımacılığında dünyanın lider şirketlerinden biridir. Sevkiyat ve ihtiyacınız olan depolama işlemlerinizi titizlikle yürütür. Gelişmiş network ağı, profesyonel ekip ve kaliteli güvenlik standartları, ekonomik taşıma imkanı vadeder. Siz de, ürünlerinizi güvenli bir şekilde dünyanın her yerine ulaştırabilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Detaylı bilgi almak için
Formu Doldurun

"

Kvkk

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma sözleşmesi, mal veya yolcu taşıyıcısı ile gönderici, alıcı veya yolcu arasında yapılan bir sözleşmedir. Taşıma sözleşmesi, tipik olarak sözleşmeye taraf olanların hak, görev ve yükümlülüklerini tanımlar. Taşıma fiilleri gibi konuları ele alır ve mücbir sebepler...

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Küreselleşen ve modernleşen dünya, uluslararası taşımacılığın önemini bir hayli attırmıştır. Uluslararası taşımacılığın öneminin artmasının bir diğer sebebi de üretim ve ihtiyaçların her geçen gün yenilenmesidir. Ayrıca bu durum dış kaynak kullanımının artmasını da...

Proje Ve İnşaat Lojistiğinin Temel Kuralları Nelerdir?

Proje Ve İnşaat Lojistiğinin Temel Kuralları Nelerdir?

  Proje ve inşaat lojistiğinin ana çerçevesi, taşıma işinin özelliği olarak başlangıç ve bitiş periyodunun belli olması ve işlem sırasında özel ekipmanlara ihtiyaç duyulmasıdır. Yurt içi ya da yurt dışında olmak üzere bir projede ihtiyaç duyulan tüm araç ve...

Teklif Al!