Entegre Taşımacılık

Ekim 27, 2020
ISS Global

Taşımacılık sektöründe maliyetlerin artması, hız, artan rekabet koşulları ve müşterilerin yüksek beklentileri sektörün yeni iş modelleri geliştirmesine yol açtı. Ticarette rekabetin artması, uluslararası karayollarındaki ve transit yollardaki iyileştirmeler, tedarik ve ürün süreçlerindeki birçok hizmetin bir arada gerçekleştirilmesini zorunlu hale getirdi. Lojistik süreçleri de kapsayan entegre taşımacılık yöntemi maliyet avantajları ve müşteri memnuniyeti ile sektörü farklı bir noktaya taşıdı. Üretim artık bilişim teknolojilerinin de hızla gelişmesi ile birlikte her yerde ve seri bir biçimde gerçekleştirilebiliyor. Ancak burada pazarlama unsurlarının önemli bileşenlerinden birisi olan ürünün tedariği noktasında bir yerden bir yere taşınması, depolanması, gümrükleme ve sigorta gibi konular ön plana çıkıyor. 

Entegre taşımacılık ürünlerin taşıma modları olan kara, hava, deniz ve demiryolu arasındaki entegrasyonu ile taşınmasını sağlıyor. Fakat farklı taşıma modlarının entegrasyonu entegre taşımacılık hizmetinin başarısı için yeterli olmuyor. Hammadde tedariğinden ürünün taşınması, depolanması, paketlenmesi ve tekrar dağıtımının yapılması gibi lojistik hizmetlerin bütünü bu kavram içerisinde değerlendiriliyor. Ürünün taşındığı yerde depolanması, tekrar paketlenerek farklı noktalara ulaştırılması gibi süreçlerin bir organizasyon ağı içerisinde müşteri talepleri ile bağlantılı olarak yürütülmesi entegre taşımacılığı ön plana çıkarmaktadır. Böylelikle, ürünün taşıma işleminin gerçekleştirilmesinin ardından piyasa şartlarına göre paketlenerek daha sonra dağıtımı yapılmak üzere depolanması sağlanmaktadır.

Entegre Yük Taşımacılığı Nasıl Yapılmaktadır?

Ticari olarak ürünlerin minimum maliyetlerle tedarikçiden nihai tüketicilere ulaştırılmasına kadar geçen süreç; pazarlama faaliyetlerinin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Dünyanın herhangi bir köşesinde üretimi yapılan ürünlerin ya da hammaddelerin ulaştırılması entegre yük taşıma hizmeti ile hem zamandan tasarruf, hem de maliyet kaleminin düşürülmesi gibi avantajlar getirmektedir. Entegre taşımacılıkta; kara, deniz, hava ya da demiryolu gibi taşıma modlarının bir ya da bir kaçının entegre biçimde kullanılması ile taşıma maliyetleri minimize edilir. Entegre taşımacılıkta: karayolu ile alınan bir yükün daha sonra gemilere yüklenerek deniz yoluyla güzergahına devam etmesi, limana yanaştıktan sonra tekrar karayolu ile dağıtımının yapılması söz konusu olmaktadır. 

Entegre taşımacılık yönteminde özellikle, RO-RO taşıması ile araçlar gemi üzerinde tekerleğini dahi döndürmeden binlerce deniz mili kat etmekte, bu da maliyetleri önemli ölçüde düşürmektedir. Oldukça avantajlı olan bu yöntemde gemilerdeki araçlarla taşınan yükler, limanlardan aktarma noktalarına ulaştırılarak zamandan da tasarruf sağlamaktadır.

Entegre Lojistik Hizmetleri Hangi Süreçleri Kapsar?

Ürünlerin üretim maliyetlerinin düşük tutulması rekabetçi piyasalarda başarı için yeterli değildir. Başarılı bir üretim ve pazarlama zinciri; entegre taşımacılığın aynı zamanda entegre lojistik organizasyonunun başarısı ile doğru orantılıdır. Düşük maliyetlerle verimliliği harmanlayan bu sistemde; tedarikçi, müşteri ve hizmet sağlayıcılar arasında düzenli işleyen bir organizasyon bütünlüğü vardır. Ürünün üreticiden alınıp nihai tüketiciye ulaştırılıncaya kadar geçen süreçler, taşıma, gümrükleme, depolama, ürünlerin tekrar ambalajlanarak dağıtımının yapılması uyumlu bir birlikteliği gerektirmektedir. 

Tüketici olarak günlük yaşantıda satın alınan ekmekten, gazeteye bir çok ürünün evinize ulaşmasına kadar geçen süreçler entegre lojistik zincirinin sonucudur. Entegre lojistikte, sadece tedarik desteği ya da nakliye yeterli değildir. Aynı zamanda ürünün gerektiği durumlarda depolanması, belli sürelerde muhafaza edilmesi daha sonra paketlenerek istenilen güzergahlara dağıtımının yapılmasını da sağlamaktadır. 

Entegre taşımacılık uluslararası boyutta gümrükleme gibi farklı organizasyonları gerekli kılmaktadır. Gümrük noktalarında ihracat ve ithalat sürecinde, işlemlerin hızlı yürütülmesi entegre taşımacılık organizasyonu ile müşteri memnuniyeti sağlar. Böylelikle ürün ve tedarik zincirinin bekletilmeden sürdürülmesi, maliyet ve zaman tasarrufu demektir. Serbest bölgelerdeki ihracat ve ithalat işlemleri için müşterinin bilgilendirilmesi, sürecin izlenmesi sağlanmaktadır. Profesyonel olarak müşterilerin bilgilendirilmesi, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili gümrükleme konusunda haklarının bildirilmesi; hep entegre taşımacılık hizmeti sayesinde mümkün olmaktadır. 

Gümrük noktalarında işini bilen alanında uzman lojistik firmaları tarafından yürütülen işlemler sonucunda ürünlerin hızla sevkiyat ve teslim işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Entegre lojistik hizmetleri; geniş kapsamda satın alma, depolama, gümrükleme, elleçleme, paketleme, nakliye gibi bir çok farklı işlemin bir arada gerçekleştirilmesiyle müşteri memnuniyetini üst seviyelere taşır. Entegre taşımacılıkta lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalar, müşterilerin ihtiyaçları, talepleri ve üretim özelliğine göre özgün çözümler yaratırlar. Bazen nakliyesi yapılan ürünlerin sevkiyatları ve depolanması sırasında hijyen gibi özel koşulların sağlanması gerekebilir. Müşterilerin bu tür beklentileri alanında uzman ekipler ve başarılı organizasyonlara imza atan deneyimli firmalar tarafından gerçekleştirilir. Profesyonel ve alanında uzman entegre lojistik firmaları sayesinde üretim süreçlerinde hem maliyet, hem de zamandan tasarruf sağlanmakta, müşteri odaklı esnek çözümler sayesinde hizmet alan firmaların iş yükü azaltılmaktadır. 

Entegre Taşımacılığın Avantajları Nelerdir?

Bir ürünün çok değerli ve kaliteli olması talep görmesi için yeterli bir kriter olmamaktadır. Elde edilen ürünün pazarlamasının yaygın ve istenildiği zaman ulaşılabilir olması pazarlama açısından avantajlar sağlayacaktır. Nihai tüketicinin raflarda ya da kapısında bulabileceği şekilde pazarlama ağının güçlü olması bir çok lojistik faaliyetinin bir arada yürütüldüğü entegre taşımacılık ile mümkündür. Ürünlerin bir yerden bir yere taşınması öncesinde elleçleme, nakliye, gümrükleme, sigorta, depolama, paketleme ve dağıtım gibi unsurların bir arada ve eşgüdümlü olarak yürütülmesi maliyetlerin düşürülmesine de olanak sağlamaktadır. Fabrikadan alınan bir ürünün, dünyanın farklı köşelerine uygun taşıma modları ile ulaştırılması, sonrasında hemen dağıtımının yapılabilmesi depolama maliyetlerini de düşürecektir. Ayrıca ürünün niteliğine göre hassas taşınması, hijyen ve depolama koşullarının da aynı hassasiyetle sağlanması entegre taşımacılık sayesinden mümkün olmaktadır.

Siz de entegre lojistik alanında uzman Integrated Service Solutions (ISS) ile tanışabilir, geniş network ağı ile güvenli, pratik ve ekonomik şekilde dünyaya açılabilirsiniz. Entegre taşımacılık hizmeti ile ilgili bilgi almak için profesyonel ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.  

Detaylı bilgi almak için
Formu Doldurun

"

Kvkk

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Taşıma sözleşmesi, mal veya yolcu taşıyıcısı ile gönderici, alıcı veya yolcu arasında yapılan bir sözleşmedir. Taşıma sözleşmesi, tipik olarak sözleşmeye taraf olanların hak, görev ve yükümlülüklerini tanımlar. Taşıma fiilleri gibi konuları ele alır ve mücbir sebepler...

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Nelerdir?

Küreselleşen ve modernleşen dünya, uluslararası taşımacılığın önemini bir hayli attırmıştır. Uluslararası taşımacılığın öneminin artmasının bir diğer sebebi de üretim ve ihtiyaçların her geçen gün yenilenmesidir. Ayrıca bu durum dış kaynak kullanımının artmasını da...

Proje Ve İnşaat Lojistiğinin Temel Kuralları Nelerdir?

Proje Ve İnşaat Lojistiğinin Temel Kuralları Nelerdir?

  Proje ve inşaat lojistiğinin ana çerçevesi, taşıma işinin özelliği olarak başlangıç ve bitiş periyodunun belli olması ve işlem sırasında özel ekipmanlara ihtiyaç duyulmasıdır. Yurt içi ya da yurt dışında olmak üzere bir projede ihtiyaç duyulan tüm araç ve...

Teklif Al!